Спеціалізована вчена рада К 58.053.05

13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови)

13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)


Голова – д.пед.н., проф. Ірина Павлівна Задорожна

Заступник голови – д.філ.н., проф. Тетяна Пилипівна Вільчинська

Учений секретар – к.філол.н., доц. Олена Петрівна Штонь 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси