Наукові групи факультету філології і журналістики


Кафедра журналістики

 

Сучасна українська публіцистика

 

Журналістська етика

 

Регіональні медіа в сучасному інформаційному просторі

 

Видавнича справа в Україні: архітектоніка друкованих та інтернет-видань, тенденції розвитку

 

Регіональні медіа в сучасному інформаційному просторі

 

Тенденції розвитку мас- медіа Тернопільщини

 

Теорія комунікативістики

 

Регіональні медіа в сучасному інформаційному просторі

 

Проблеми й перспективи інтернет-журналістики

 

Зарубіжна література і публіцистика

 

Гендерна проблематика ЗМІ

 

Новинна журналістика

 

«Специфіка роботи конвергентного журналіста»

 

Кафедра теорії і методики української та світової літератури

 

Західноукраїнська проза ХХ століття

 

Драматургія Лесі Українки у новітніх студіях українського літературознавства

 

Актуальні проблеми сучасної поезії Тернопільщини

 

Художній світ дитинства у творах укр. та заруб. літерату-ри

 

Національна специфіка літератури ХХ століття

 

Герменевтика та інтерпретативні стратегії сучасного літературознавства

 

Літературознавча парадигматика: проблеми інтерпретації та перекладу

 

Жанрова своєрвдність української  новітньої поеми

 

Жанрова система письменства

 

Постколоніальне прочитання української літератури

 

Методичне забезпечення реалізації наскрізних ліній уроку літератури

 

Українсько-західноєвропейські літературні зв’язки

 

Кафедра української мови та методики її навчання

 

Соціокультурний аспект у навчанні української мови

 

Модернізація навчального процесу на уроках української мови у загальних освітніх закладах

 

Методика викладання української мови у ВНЗ

 

Актуальні питання ономастики

 

Формування культури діалогічного спілкування у навчальних закладах різних рівнів акредитації

 

Вивчення мови на основі використання міжрівневих  зв'язків

 

Проблемна група «Лексикологія, стилістика і культура української мови».

 

Студентська проблемна група «Лексикологічні студії».

 

Лінгвостилістика художнього тексту

 

Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

 

Актуальні проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту

 

Особливості регіональної антропонімії

 

Мовні засоби творення образності у сучасних художніх текстах

 

Регіональна ономастика

 

Актуальні проблеми лінгвокогнітології і лінгвоконцептології

 

Актуальні питання синтаксису, семантики та прагматики

 

Особливості лінгвістичного аналізу тексту

 

Ономастичні дослідження

 

Актуальні проблеми сучасної синтаксичної науки

 

Динаміка регіонального іменникá

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси