Наукові групи фізико-математичного факультету

Кафедра інформатики та методики її навчання

 

STEM. 3D технології. Інтернет речей. Робототехніка. Доповнена реальність

Проектування та розгортання ХОНС у закладах освіти

Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Машинне навчання та штучна нейронна мережа

Технологія доповненої реальності в освітньому процесі

Розвиток інноваційної діяльності майбутніх учителів на основі компетентностей STEM

Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців у контексті НУШ

Креативна інформатики

Впровадження ЕНМК у освітній процес

Цифровий інструментарій в професійній діяльності майбутніх фахівців

Світ в долонях

Майстерня ігрових технологій

Щоденник здоров’я «MyHealth»

Розв’язування олімпіадних задач

Web-програмування

 Кафедра математики та методики її навчання

 

Наближення функцій многочленами

 

Історія математики

 

Питання якісної теорії  диференціальних рівнянь

 

Дослідження розв'язків систем нелінійних рівнянь з частинними похідними

 

Розробка методичних рекомендацій для вивчення математики у курсі середньої школи

 

Наближення функ-цій

 

Деякі проблеми теорії функцій

 

Методичні особливості викладання окремих тем з геометрії у шкільному курсі математики

 

Елемети теорії ймовірностей та математична статистика

 Кафедра фізики та методики її навчання

 

Творча майстерня

 

Актуальні питання методики навчання фізики

 

Сучасні астрономічні спостереження

 

Студентське конструкторське бюро

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси