Наукові групи географічного факультету

 

Кафедра географії України і туризму


 

Проблеми країнознавчих студій (туристичний аспект)

 

Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні

 

Географічне краєзнавство, туризм та географія

 

Економіка підприємств

 

Маркетингові дослідження ринку готельних послуг

 

Екологічні проблеми туристського використання території

Кафедра географії та методики її навчання


 

Сучасний урок географії

 

Ретроспективно географічні дослідження природокористування на території Тернопільської області

 

Антропогенна трансформація ландшафтів Західного Поділля

 

Геолого-геоморфологічний аналіз урбосистем

 

Географічні аспекти дослідження виробництва та переробки сільсько-господарської продукції регіону. Географічні аспекти дослідження освіти

 

Проблеми суспільної географії

 

Фізична географія України

 

Гідрологія, ландшафтознавство, географія материків

 

Тематична картографія

 

Суспільно-географічні системи та їх ви-вчення

 

Географія мінеральних ресурсів України

 

Глобальне потепління клімату

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін


 

Етнічна екологія та екологічно чисте виробництво

 

Еколого-географічні дослідження раціонального використан-ня природних ресурсів

 

Екологічний моніторинг якості продуктів харчу-вання

 

Ландшафтна екологія

 

Еколого-рекреаційні дослідження природних ресурсів Терно-пільської області. Туристично-рекреаційний потенціал Карпа-то-Подільського регіону, особливості його дослідження, еко-логічний аспект.

 

Геоекології та екологічної  географії

 

Еколого-географічні дослідження природноресурсного потенціалу території та раціонального використання природних ресурсів

 

Проблемна група з екології міських систем

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси