Наукові групи хіміко-біологічного факультету


Кафедра ботаніки та зоології

 

Експериментальна морфологія рослин

 

Експериментальна ботаніка

 

Ентомологічний гурток

 

Дослідження впливу біологічно активних речовин на сільськогосподарські культури

 

Експериментальний мутагенез

 

Дослідження морфологічних особливостей Покритонасінних рослин

 

Азотфіксація в агрофітоценозах

 

Хребетні тварини Західної України

 

Вивчення видового різноманіття фітобіоти Західного Поділля

 

Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Дослідження впливу зовнішніх чинників на метаболізм одноклітинних  водоростей

 

«Фізіологія адаптаційних процесів організму

 

ІоТ в дослідженні приземного шару атмосфери м.Тернопіль

 

Проблеми екотоксикології

 

Математичне моделювання в екології

 

Проблемна група з біотехнології та генетики рослин

 

Проблемна група з екології

 

Активізація навчально - пізнавальної  діяльності з біології

 

Основи педагогічного проектування

 

Біоетичне виховання

 

«Фізіологія адаптаційних процесів організму

 

Кафедра хімії та методики її навчання

 

Дослідження будови і реакційної здатності органічних сполук

 

Методичні аспекти вивчення хімії в середній школі

 

Фізіолого-біохімічні адаптації гідробіонтів до дії йо-нів металів

 

Дослідження будови і реакційної здатності органічних сполук

 

Порівняльної біохімії та молекулярної біології

 

Дослідження будови і реакційної здатності органічних сполук

 

Фізіолого-біохімічні адаптації гідробіонтів до дії йонів металів

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси