Наукові групи факультету іноземних мов


Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Лінгвістична прагматика

 

Література Англії та США: компаративний підхід

 

Методика формування іншомовної комунікативної компетентності

 

Формування вмінь аудитивної компетентності студентів вищого навчального закладу

 

Лінгвокультурологічні дослідження

 

Міжнародні тестові системи з англійської мови

 

Колективні технології навчання іноземних мов

 

Лінгвокультурний простір художньої літератури

 

Синтаксична інтерференція у процесі навчання англійської мови

 

Основні проблеми мережевої лінгвістики

 

Кафедра німецької філології та методики навчання німецької мови

 

Діахронічні та синхронні аспекти мовознавства

 

Основні проблеми лексикології

 

Синхронічні та діахронічні аспекти мовознавства

 

Жанрова-тематична розмаїтість німецькомовного літературного простору

 

Жанрово-тематична розмаїтість німецькомовного літературного простору

 

Імплементація інноваційних методик при викладанні німецької мови

 

Інформаційні технології в процесі вивчення іноземних мов

 

Діахронні та синхронні аспекти мовознавства

 

Методи і технології навчання іноземних мов і культур в контексті комунікативно-діяльнісного підходу

 

Жанрове різноманіття р-манної форми в німецькій літературі ХХ ст.

 

Креативне вивчення іноземної мови у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов

 

Порівняння фразеологічних систем німецької та англійської мов

 

Кафедра теорії і практики перекладу

 

Localization as a current issue in translation studies

 

Комунікативно-прагматичні труднощі юридичного перекладу

 

Актуальні проблеми порівняльної типології англійської та української мов

 

Актуальні проблеми порівняльної типології англійської та української мов

 

Реалії як засіб відображення національного колориту американської лінгвокультури через призму кіноперекладу

 

Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу

 

Термінологічні аспекти перекладу

 

Граматичні проблеми перекладу

 

Граматичні проблеми перекладу

 

Жанрово-стилістичні проблеми англо-українського перекладу

 

Актуальні проблеми сучасного українського літературного перекладу

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси