Наукові гуртки факультету педагогіки і психології


Кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Використання інноваційних педагогічних технологій у розвитку творчості дітей дошкільного віку
(переглянути план)

Актуальні проблеми дошкільної освіти та виховання
(переглянути план)

Освітні технології у закладах початкової та дошкільної освіти
(переглянути план)

 

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 

Клуб волонтерства та соціальних ініціатив ім.В.Гнатюка

Наукові групи факультету педагогіки і психології


Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

 

Історико-педагогічні основи розвитку фізичної культури.

 

Формування духовної культури студентів

 

Гармонізація особистості педагога

 

Підготовка молоді до життя в сім’ї (польський досвід)

 

Наукові дослідження проблеми реалізації недискримінаційної освіти

 

Кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Підготовка майбутнього вчителя у Контексті реалізації  Концепції нової української школи.

 

Методичні аспекти вивчення при-родознавства, суспільствознавст-ва,основ здоров’я, математики та трудового навчання в початковій школі

 

Методичні аспекти вивчення природо-знавства, суспільст-вознавства, основ здоров’я, математики та трудового навчан-ня в початковій шко-лі

 

Підручник для початкової школи

 

Педагогічне краєзнавство у професійній діяльності майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти.

 

Використання інноваційних педагогічних технологій у розвитку творчості дітей дошкільного віку.

 

Вдосконалення уроку в умовах Нової української школи

 

Актуальні проблеми дошкільної освіти

 

Актуальні проблеми дошкільного вихолвання

 

Освітні технології у закладах початкової та дошкільної освіти

 

Екологічна освіта дошкільників  та учнів початкової школи

 

Кафедра психології розвитку та консультування

 

Психолого-педагогічні засади становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді

 

Шляхи та умови формування у майбутніх фахівців навичок творчого самозростання та власного самотворення

 

Психологічна профілактика булінгу

 

Готовність майбутніх психологів до роботи з дітьми дошкільного віку

 

Теоретичне та емпіричне дослідження аспектів життєвого шляху особистості в процесі онтогенезу

 

Психологічні засади реалізації концепції нової української школи

 

Соціально-психологічні особливості становлення особистості в онтогенезі

 

Психологія жінки і чоловіка в спорті: гендерний аспект

 

Становлення гендерної ідентичності у період дорослішання особистості

 

Психологічні особливості попередження та подолання стресу

 

Діагностика та корекція психологічних станів

 

Психологічна служба в закладах освіти

 

Кафедра психології

 

Формування гендерної культури молоді

 

Наукові дослідження гендерних проблем

 

Психологічні особливості творчо обдарованих дітей  

 

Особистість вчителя у психологічному вимірі

 

Психологія дитини у сучасному соціокультурному просторі

 

Особливості інвективної лексики у студентському середовищі

 

Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

 

Розвиток літературно–творчої діяльності молодших школярів

 

Актуальні проблеми класичної дитячої літератури

 

Актуальні проблеми навчання української мови в  початкових класах і ДНЗ

 

Функціонально-стилістичні особливості мовних одиниць у художньому тексті

 

Інноваційні технології викладання ОГ „Мови і літератури” в початкових класах

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА І ДОШКІЛЬНИКА

 

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 

Кураторство академічної групи СР-21

 

Теорія та практика соціальної роботи

 

Теорія і практика соціального проектування

 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до розв’язання конфліктів у професійній сфері

 

Теоретичні та практичні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери: вітчизняний та зарубіжний досвід

 

Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення.

 

Діагностика і профілактика девіантної поведінки

 

Інноваційно-креативна діяльність фахівця соціальної сфери

 

Соціальна робота за кордоном

 

Керівництво студентським науковим гуртком «Соціальний експериментаріум»

 

Керівництво студентською проблемною групою «Технології соціальної роботи з різними категоріями населення в умовах територіальної громади».

 

Арт-терапія в соціальній сфері

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси