Склад наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених


Голова Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 


Баран Богдан Миколайович, асп.


ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ

Струганець Юрій Борисович, к.філол. н.

Скуратко Тетяна Миколаївна, доц., к.філол. н.

Кирилів Олена Вікторівна, асп.

Трачук Катерина Василівна, асп.


ФІЗИКО - МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гоменюк Ганна Володимирівна, к. пед.н.


ІНЖЕНЕРНО - ПЕДАГОГIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бурега Назар Васильович, к.технічн. н.

Алілуйко Марія Степанівна, к. ек. н.

Сіткар Тарас Вікторович, к. пед. н.

Ожга Михайло Михайлович, к. пед. н.

Потапчук Ольга Ігорівна, к. пед. н.

Козіброда Сергій Володимирович, к. пед. н.

Гільтай Леся Степанівна, асп.

Замороз Марія Петрівна, асп.

Клак Дмитро Сергійович, асп.

Коляса Павло Іванович, асп.

Габрусєва Наталія Валеріївна, асп.

 

ХІМІКО - БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Мацюк Оксана Богданівна, к. біол. н.

Майорова Оксана Юріївна, к. біол. н.

Мартинюк Вікторія Валентинівна, асп.

Осипенко Інна Олегівна, асп.

Хома Віра Вячеславівна, асп.

 

ГЕОГРАФIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гавришок Богдан Борисович, к. геогр. н.

Дударчук Катерина Дмитрівна, к. геогр. н.

Задворний Сергій Ігорович, к. геогр. н.

 

ФАКУЛЬТЕТ ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Гуменюк Сергій Васильович, доц., д. пед.н.

Ладика Петро Ігорович, доц., к. н. з фіз. вих. спорту

Сапрун Станіслав Теодозійович, доц., к. н. з фіз. вих. спорту

Середа Ірина Олександрівна, доц., к. пед. н.


IСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прийдун Степан Васильович, к. іст. н.

Халіков Руслан Халікович, к. філ. н.

Тимків Ірина Михайлівна, к. філ. н.

Гавур Віталій Андрійович, асп.

Ковбаса Василь Михайлович, асп.

Штокалюк Дмитро Зіновійович, асп.

Балан Ярослав Федорович, асп.

Пирожишин Роман Васильович, асп.

Козюпа Володимир Романович, асп.


ФАКУЛЬТЕТ IНОЗЕМНИХ МОВ

Мазур Оксана Іванівна, к. пед. н.

Дзюбіна Оксана Ігорівна, к. філ. н.

Остапчук Ірина Ігорівна, к. філ. н.

Шепітчак Валентина Анатоліївна, к. пед. н.

Ярема Оксана Богданівна, к. філ. н.

Шуляк Ірина Михайлівна, к. філ. н.

Ящик Наталія Романівна, доц., к. філ. н.

Бойко Ірина Ігорівна, к. філ. н.

Чорній Анастасія Любомирівна, к. філ. н.

Куца Оксана Ігорівна, доц., к. пед. н.

Головацька Юлія Богданівна, к. пед. н.

Іванців Орислава Володимирівна, к. філ. н.

Караневич Маряна Ігорівна, доц., к. філ. н.

Конкульовський Володимир Вікторович, к. філ. н.

Бойко Ірина Ірина, к. філ. н.

Миколів Марія Володимирівна, асп.


ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Гречин Ірина Михайлівна, к. пед. н.

Шульга Ірина Мирославівна, к. пед. н.

Яцишина Ольга Василівна, к. пед. н.

Писарчук Оксана Тарасівна, к. пед. н.

Кузьма Ірина Ігорівна,  к. пед. н.

Рожко-Павлишин Тетяна Андріївна, к. пед. н.

Воронкевич Оксана Мирославівна, к. псих. н.

Білоус Юлія Володимирівна, к. філ. н.

Бондар Юлія Володимирівна, асп.

Івегеш Андрій Васильович, асп.

Логвись Ольга Ярославівна, асп.

Процик Ганна Михайлівна, асп.

Шульгіна Лілія Іванівна, асп.

Бойко Тетяна Олегівна, асп.

Піговський Микола Миколайович, асп.

Попелишин Юлія Петрівна, асп.

Чикурова Ольга Ярославівна, асп.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси