Проєкт програми Темпус – ELITE

ТНПУ імені В.Гнатюка долучився до реалізації міжнародного навчального проекту Темпус  - ELITE


 

Education for Leadership,

Intelligence and Talent Encouraging

544343-TEMPUS-1-2013-1-

LT-TEMPUS-SMHES

Коротка назва проекту«ELITE»

Український еквівалент назви: Освіта для лідерства, інтелектуального

та творчого розвитку

Структурний проект

Пріоритет – Вища освіта та суспільство

Тривалість проектугрудня 2013 – 1 грудня 2016 (36 місяців)

Програма фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту ЄС програми Темпус€ 1 166 657, 38

Цільова група:

ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; адміністративний персонал; клієнти.

Державні інституції – лідери та персонал.

Отримувач грантуКаунаський технологічний університет, Каунас

Координатор:

Проф. Данголія Руткаускєне,

Керівник центру дистанційного навчання, Каунаський технологічний університет

Контакти:

тел. : +370 37 300 612

факс +370 37 300 614

e-maildanguole.rutkauskiene@ktu.lt

Головний менеджер проекту:

ПрофПетрас Барскаускас,

Ректор, Каунаський технологічний

університет

Контакти:

тел. : +370 37 300 000

факс+370 37 300 614

e-mail: rastine@ktu.lt

Партнери з країн ЄС:

 • Університет Тампере, Фінляндія

 • Університет ГринвічуСполучене Королівство

 • ТОВ Ranmore ConsultingСполучене Королівство

 • Естонська бізнес-школа, Естонія

Мета проекту:

 • Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Project objectives:

 • 1. Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в імплементації державної політики з HRD (наказ Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки»як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.

 • 2. Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурсидля ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.

 • 3. Розробити методологічне та навчальне середовище (контент, методи, інструменти) для для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS),підприємництво (EN)).

 • 4. Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів в імплементації державної політики з HRD як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.

Напрями діяльності за проектом:

 • WP1. Розроблення концептуального та інформаційного підґрунтя для L&OD

 • WP2. Створення інфраструктури для L&OD

 • WP3. Розроблення методологічного та навчального середовища для L&OD

 • WP4. Реалізація заходів щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки L&OD

 • WP5. Забезпечення якості (QAпроекту

 • WP6. Інформування громадськості щодо проекту

 • WP7. Функціонування центрів лідерства

 • WP8. Управління проектом

Expected results:

 • 1.1. Концепція «Роль університетів у L&OD»

 • 1.2. Електронний журнал з L&OD у ВНЗ

 • 2.1. Центри лідерства (CLs)

 • 2.2. Сертифіковані експерти з L&OD

 • 3.1. Методологія для LD

 • 3.2. Методологія для OD

 • 3.3. Веб-середовище з L&OD

 • 3.4. Посібники з L&OD

 • 4.1. Нормативні документи щодо HRD

 • 4.2. Міжнародні конференції з L&OD

 • 4.3. Матеріали конференцій

 • 4.4. Круглі столи для ректорів університетів зL&OD

 • 5.1. Стратегія QA

 • 5.2. Щорічні звіти щодо QA на основі внутрішнього та зовнішнього моніторингу

 • 6.1. Портал проекту

 • 6.2. Буклети проекту

 • 6.3. Статті про проект

 • 7.1. Послуги з оцінювання лідерського потенціалу

 • 7.2. Тренінги з L&OD

 • 7.3. Послуги з інституційного аудиту

 • 7.4. Коучинг з L&OD

 • 7.5. Консультування з L&OD

 • 7.6. Літня академія лідерства

 • 8.1. Стратегія управління проектом (MPS)

 • 8.2. Координаційні зустрічі

 • 8.3. Фінансовий аудит

 • 8.4. Звіти з управління

Координатор проекту в Україні:

Проф. Світлана Калашнікова

Перший заступник директора,

Інститут вищої освітиНаціональна академія педагогічних наук України

Контакти:

тел. : +38 044 28 662 98

факс+38 044 28 668 04

e-mailsvit.ukr@ukr.net

Партнери з України:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 • Національна академія педагогічних наук України

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 • Національний авіаційний університет

 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 • Національна академія державного управління при Президентові України

 • HRFORUM – Асоціація з управління персоналом

 • Міністерство освіти і науки УкраїниMenu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси