Державна атестація бакалаврів ТНПУ заочної форми навчання спеціальності 053 Психологія (ФОТО)

Державна атестація бакалаврів ТНПУ 

заочної форми навчання 

спеціальності 053 ПсихологіяНа кафедрі психології розвитку та консультування впродовж 2 тижнів відбувалася державна атестація бакалаврів спеціальності 053 Психологія заочної форми навчання. Попередньо, перед іспитами викладачами кафедри було організовано консультаційні зустрічі для здобувачів на яких було ознайомлено студентів із процедурою державної атестації, вимогами,  умовами її проведення, додержанням вимог академічної доброчесності та особливостями дій під час повітряних тривог. 

Атестація проходила у два етапи : комплексний кваліфікаційний іспит та захист наукових робіт. Під час іспиту здобувачі мали можливість показати свої теоретичні знання з вивчення дисциплін обов’язкового та вибіркового циклів: загальна психологія, диференційна психологія, психологія розвитку, соціальна психологія, експериментальна психологія, основи наукових досліджень, педагогічна психологія та багатьох інших. Впродовж навчання на бакалаврському рівні здобуття освіти студенти майбутні психологи показали хороший рівень оволодіння загальними та спеціальними компетентностями відповідно до вимог освітньої програми. Тому, як результат – комплексний кваліфікаційний іспит з психології було завершено усіма здобувачами успішно.


Організаційні моменти, вступне слово від голови ЕК
Організаційні моменти, вступне слово від голови ЕК

При захисті наукових робіт важливою умовою було теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження проблематики відповідно до обраної теми над якою студенти працювали тривалий час. Акцент здобувачі під керівництвом наукових керівників робили на практичній частині свого дослідження : експериментальному дослідженні та  кількісному та якісному аналізу його  результатів. А також важливою була розробка/впровадження корекційно-розвивальної програми чи тренінгової програми для певної вікової групи. Бакалаври психології ґрунтовно, на високому рівні презентували результати емпіричних досліджень на актуальні, важливі на сьогоднішній день проблеми у різних сферах психології.


Зосередженість, відповідальність при проходженні компютерного тестування
Зосередженість, відповідальність при проходженні компютерного тестування

Презентація наукових досліджень
Презентація наукових досліджень

Державна атестація здобувачів-психологів проходила у змішаній формі: дистанційно та безпосередньо в аудиторіях з врахуванням та дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог.
  
В очікуванні оголошення результатів іспиту
В очікуванні оголошення результатів іспиту
  
Хвилюючі моменти вдячності та  успішного завершенням етапу навчання на бакалавраті
Хвилюючі моменти вдячності та успішного завершенням етапу навчання на бакалавраті

В склад екзаменаційної комісії входили висококваліфіковані фахівці у сфері психології: голова ЕК –  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Олександр Мешко, члени комісії : в.о. декана факультету педагогіки та психології,  кандидат психологічних наук, доцент Зоряна Адамська, доктор психологічних наук, професор Галина Радчук, екзаменатор - кандидат психологічних наук, доцент Галина Гончаровська, кандидат психологічних наук,  секретар комісії Ольга Слободянюк.


Галина Гончаровська –
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології розвитку
та консультування


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси