Сучасний університет – демократичні ціни


Сучасний університет – демократичні ціни
№ п/п

Найменування  спеціальності

Бакалаври

в т.ч. по навчальних роках

Всього

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

за 4  роки

графа 1

графа 2

графа3

графа 4

графа 5

I.   Денна форма навчання

1

Середня освіта (Географія)

17377

17377

17377

17375

69506

2

Екологія

17377

17377

17377

17375

69506

3

Туризм

18451

18451

18451

18453

73806

4

Середня освіта (Трудове навчання т технології)

17377

17377

17377

17375

69506

5

Професійна освіта (Комп`ютерні технології)

17377

17377

17377

17375

69506

6

 Середня освіта (Мова і література (англійська))

20601

20601

20601

20601

82404

7

Середня освіта (Мова та література (німецька))

18631

18631

18631

18629

74522

8

Філологія.(Германські мови та літератури (переклад включно

22393

22393

22393

22391

89570

9

Середня освіта (Історія)

17377

17377

17377

17375

69506

10

Середня освіта (Музичне мистецтво)

17556

17556

17556

17555

70223

11

Музичне мистецтво

17377

17377

17377

17375

69506

12

Сценічне  мистецтво

17556

17556

17556

17555

70223

13

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

17556

17556

17556

17555

70223

14

Образотворче мистецтво

17556

17556

17556

17555

70223

15

Дизайн

18451

18451

18451

18453

73806

16

Дошкільна освіта

17197

17197

17197

17199

68790

17

Початкова освіта

17197

17197

17197

17199

68790

18

Психологія

18451

18451

18451

18453

73806

19

Соціальна робота

17914

17914

17914

17914

71656

20

Середня освіта (Математика)

17377

17377

17377

17375

69506

21

Середня освіта (Фізика)

17377

17377

17377

17375

69506

22

Середня освіта (Інформатика)

17197

17197

17197

17199

68790

23

Середня освіта (Українська мова і література)

17197

17197

17197

17199

68790

24

Журналістика

18631

18631

18631

18629

74522

25

Середня освіта (Фізична культура)

17377

17377

17377

17375

69506

26

Спеціальна освіта

17735

17735

17735

17734

70939

27

Фізична культура  і спорт

17377

17377

17377

17375

69506

28

Середня освіта (Хімія)

17197

17197

17197

17199

68790

29

Середня освіта (Біологія)

17197

17197

17197

17199

68790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Заочна форма навчання

 

Заочна форма навчання по всіх спеціальностях

7166

7166

7166

7166

28664


№ п/п

Найменування спеціальності

Магістри

в т.ч. по навчальних роках

Всього за 1,4 навчального року

2017/2018

2018

1

2

3

4

5

I.   Денна форма навчання

1

Середня освіта (Географія)

17262

6904

24166

2

Географія

17262

6904

24166

3

Екологія

17262

6904

24166

4

Науки про Землю

17262

6904

24166

5

Туризм

18170

7268

25438

6

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

17443

6977

24420

7

Професійна освіта ( Комп`ютерні технології )

17262

6904

24166

8

Професійна освіта ( Транспорт )

17262

6904

24166

 Середня освіта (Мова і література (англійська))

20714

8285

28999

10

Середня освіта (Мова та література (німецька))

18715

7486

26201

11

Філологія.(Германські  мови та літератури (переклад включно))

22349

8940

31289

12

Філологія. Мова і література (англійська)

20714

8285

28999

13

Філологія. Мова і література (німецька)

18715

7486

26201

14

Історія та  археологія

17443

6977

24420

15 

Середня освіта (Історія)

17262

6904

24166

16 

Середня освіта (Музичне мистецтво)

17443

6977

24420

17

Музичне мистецтво

17625

7050

24675

18

Дизайн

18170

7268

25438

19

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

17443

6977

24420

20

Сценічне мистецтво

17443

6977

24420

21

Дошкільна освіта

17080

6832

23912

22

Початкова освіта

17080

6832

23912

23

Психологія

18170

7268

25438

24 

Соціальна робота

17988

7196

25184

25 

Середня освіта (Математика)

17262

6904

24166

26

Середня освіта (Фізика)

17262

6904

24166

27

Середня освіта (Інформатика)

17262

6904

24166

28

Середня освіта (Українська мова і література)

17080

6832

23912

29

Середня освіта (Мова і література  (російська)) 

18170

7268

25438

30

Журналістика

18170

7268

25438

31

Середня освіта (Фізична культура)

17262

6904

24166

32

Фізична культура і спорт

17262

6904

24166

33 

Спеціальна освіта

17625

7050

24675

34 

Середня освіта (Хімія)

17080

6832

23912

35 

Середня освіта (Біологія)

17080

6832

23912

36 

Біологія

17262

6904

24166

37 

Хімія

17262

6904

24166

38

Менеджмент

17443

6977

24420


№ п/п

Найменування спеціальності

Магістри

в т.ч. по навчальних роках

Всього за 1,4  року

2017/2018

2018

1

2

3

4

5

I.   Заочна форма навчання

1

Географія

6686

2675

9361

2

Екологія

6686

2675

9361

3

Туризм

6832

2733

9565

4

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

6686

2675

9361

5

Філологія.(Германські  мови та літератури (переклад включно))

9884

3954

13838

6

Філологія. Мова і література (англійська)

9812

3924

13736

7

Філологія. Мова і література (німецька)

8067

3227

11294

8

Початкова освіта

6686

2675

9361

9

Психологія

6759

2704

9463

10

Соціальна робота

6832

2733

9565

11

Середня освіта (Українська мова і література)

6686

2675

9361

12

Журналістика

6832

2733

9565

13

Середня освіта (Фізична культура)

6686

2675

9361

14

Фізична культура і спорт

6686

2675

9361

15

Спеціальна освіта

6832

2733

9565

16

Середня освіта (Біологія)

6686

2675

9361

17

Філологія (Українська мова і література)

6686

2675

9361

19

Дошкільна освіта

6686

2675

9361

20

Історія та археологія

6686

2675

9361

21

Середня освіта (Музичне мистецтво)

6686

2675

9361

22

Менеджмент

6686

2675

9361

23

Середня освіта (Історія)

6686

2675

9361

24

Середня освіта (Географія)

6686

2675

9361

25

Середня освіта (Хімія)

6686

2675

9361


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси