Увага! Конкурс наукових робіт молодих вченихУвага! Конкурс наукових робіт молодих вченихВ університеті оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.


Конкурс наукових робіт молодих вчених  проводиться з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці. Молоді вчені мають можливість самостійно здійснювати дослідження і розробки. Торік в Укоаїні в такому конкурсі взяли участь 114 вишів, було подано 439 проектів, з яких 79 обрали для фінансування.


Тому в ТНПУ ім.В.Гнатюка проводиться конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) в університеті, подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з такою тематикою:

- нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;


- нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;


- нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;


- нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;


- технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

- органічне виробництво і продовольча безпека;- економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;


- актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;


- правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;- актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;

розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

 

Науково-дослідначастина  ТНПУ ім.В.Гнатюка до 30 серпня 2017 року проведе перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»


За результатами першого етапу Конкурсу до 4 вересня 2017 року до департаменту науково-технічного розвитку МОН (Чеберкус Д. В.) поштою надсилдаються такі документи:

а)    супровідний лист з переліком проектів робіт, розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2017 році;


б)   проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що оформлені за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) в університеті, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом МОН від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 р. № 15/28145 (із змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за № 655/30523);

в) документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу: копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу засідання науково-технічної ради щодо рекомендованих проектів для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу;

г) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки усіх основних виконавців кожного проекту;

д) інформацію до проекту (для подальшої публікації).

Див. також Додаток

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси