У вересні в ТНПУ ім.В.Гнатюка відбудеться конференція "Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу..."
У вересні в ТНПУ ім.В.Гнатюка

 відбудеться конференція

"Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі

 України і світу..."
Запрошуємо українських та зарубіжних учених до участі в Третій Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)»Конференція відбудеться 13–15 вересня 2017 р. у м. Тернополі на базі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Передбачається робота таких секцій: • Теоретично-методологічні засади вивчення і висвітлення історії краю та його культури в контексті історії та культури України і світу.

 • Археологія та давнє минуле м. Тернопіль і Тернопілля.

 • Історіографія та джерельна база висвітлення історії Тернопілля і Тернополя та його культури в контексті історії та культури України і світу.

 • Охорона культурної спадщини і стан історичної пам’яті.

 • Місто Тернопіль: мультикультурний простір в історії.

 • Міста-побратими Тернополя і Тернопілля: історико-культурні взаємозв’язки і взаємовпливи.

 • Історія створення і розвитку поселень та перспективи містобудування.

 • Формування культурного середовища і розвиток інфраструктури.

 • Діяльність адміністративно-територіальних органів управління.

 • Соціально-економічний та суспільно-політичний аспекти життя краю.

 • Визначні діячі науки, культури, освіти і техніки.

 • Громадські та політичні організації краю.

 • Церковно-релігійне життя.

 • Український національно-визвольний рух.

 • Етнокультурні та етноконфесійні зв’язки.


В рамках конференції планується проведення круглого столу «Громадсько-політична та науково-публіцистична діяльність Олександра Барвінського» (до 170-річчя від Дня народження діяча)

Заявки щодо участі у конференції просимо надсилати до 25 серпня 2017 р. із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, поштова та електронна адреси, контактний телефон).

Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції.

Матеріали доповідей обсягом до 15 сторінок надсилати в електронному вигляді або на компакт-диску разом з примірником надрукованого тексту на адресу Оргкомітету до початку конференції або при реєстрації у день конференції 13–15 вересня 2017 р. Передбачається видання збірника матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення публікації: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, далі у круглих дужках – населений пункт і країна; нижче по центру великими літерами – назва статті; посилання на джерела і літературу оформляються у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела чи літератури, друга – номер сторінки. Поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Міжрядковий інтервал –1,5. Текст в редакторі МS\Word шрифтом Тіmes New Rоmаn, розмір шрифту (кегль) 14 у форматі dос або гtf. Абзацний відступ – 1,5 см.

Дотримання усіх зазначених вимог обов’язкове.

Адреса Оргкомітету конференції: 46027, м. Тернопіль, вул. Громницького 1а, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, історичний факультет, кафедра стародавньої та середньовічної історії.

Контактні телефони: 8 (0352) 53-59-01 (деканат історичного факультету)

Електронні адреси: ivanzuljak@gmail.com, ivanzul@ukr.net, klish_andriy@ukr.net.

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси