III Міжнародна науково-практична конференція  «Тернопіль і Тернопілля  в історії та культурі України і світу  (від найдавніших часів – до сьогодення)»
III Міжнародна науково-практична конференція


 «Тернопіль і Тернопілля 


в історії та культурі України і світу 


(від найдавніших часів – до сьогодення)»
13–15 вересня 2017 р. відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення)». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Тернопільська обласна державна адміністрація; Тернопільська обласна рада; Тернопільська міська рада; Тернопільський обласний краєзнавчий музей; Державний архів Тернопільської області; молодіжне науково-пошукове товариство «Обереги Тернопільщини».У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників, серед яких – представники вищих навчальних закладів із різних регіонів України, наукових установ, гості зі США, Канади та Чехії. Під час роботи конференції обговорено доповіді учасників наукового зібрання, присвячені різним аспектам задекларованої проблематики.Під час конференції відбулося пленарне засідання, організована робота чотирьох секцій, презентації монографії і документального фільму.Конференція присвячена обговоренню найактуальніших питань краєзнавчого характеру. Конференцією відзначено, що в останні роки спостерігається активна взаємодія науковців, архівістів, краєзнавців і учителів у вирішенні питань, які виникають під час їх практичної діяльності. Зазначено, що обговорювані проблеми існують в інформаційному суспільстві, яке активно розвивається під впливом новітніх технологій.Усі учасники конференції, підкреслюючи важливість виявлення, опрацювання матеріалів з історії рідного краю та їх ролі у системі освіти загалом, засвідчили надзвичайну актуальність питань, розглянутих на науковому зібранні.Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо вирішення актуальних проблем наукової комунікації, поширення результатів наукових досліджень в освітній простір задля розвитку науки та освіти в Україні та інтеграції української наукової спільноти до світової, учасники конференції вважають за необхідне. Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції за результатами своєї роботи прийняли наступні рекомендації: 1. Рекомендувати організаторам конференції в подальшому проводити щорічні науково-практичні конференції з проблем історико-краєзнавчого характеру.

 2. З метою популяризації знань про історію рідного краю рекомендувати Вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка утворити на базі історичного факультету Центр краєзнавчих історико-археологічних досліджень.

 3. Науковій спільноті практикувати дискусії з проблем історії рідного краю у форматах «круглих столів», семінарів, конференцій тощо.

 4. Вважати за доцільне рекомендувати вищим і загальноосвітнім закладам використовувати матеріали науково-практичних конференцій в навчально-освітньому процесі.

 5. Популяризувати серед наукової, викладацької і учительської спільноти, студентської і учнівської молоді сайт Центру духовної культури (керівник – д.і.н., проф. Бистрицька Е. В.), створеного на базі кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 6. Звернути особливу увагу на розвиток і зміцнення міжнародної співпраці між науковими і навчальними закладами у сфері реалізації спільних історико-краєзнавчих проектів, наукової, дослідницької і освітньої діяльності, обміну науковцями, викладачами і студентами, учителями і учнями.

 7. Вважати за необхідне надавати методичну та консультаційну допомогу викладачам і учителям навчальних закладів з проблем історії рідного краю.

 8. Рекомендувати оргкомітету тези заслуханих доповідей опублікувати в окремому збірнику матеріалів конференції.


Організаційний комітет

Тернопіль, 13–15 вересня 2017 р.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси