”Географія Тернопільської області“ –   нове наукове видання,    підготовлене викладачами географічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка (ФОТО)Географія Тернопільської області“ – 

нове наукове видання,   

підготовлене викладачами 

географічного факультету 

ТНПУ ім.В.Гнатюка
28 вересня на географічному факультеті було презентовано унікальний двотомник, в якому найбільш повно описано географію нашого краю.

В серпні 2017 року вийшов друком двотомник ”Географія Тернопільської області.“ т. І. Природні умови і ресурси. –504 с. т. ІІ. Населення. Господарство. – 342 с. Монографія є колективною працею співробітників кафедри географії та методики її навчання із залученням фахівців кафедр географії України і туризму, геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а також Інституту післядипломної освіти МОН України та Інституту екології Карпат НАН України.

Це унікальне монографічне видання, робота над яким тривала упродовж декількох років і яке є першим розгорнутим узагальненням багатого фактологічного матеріалу стосовно природних умов та ресурсів краю, його населення і господарського комплексу. За ґрунтовністю й систематичністю подання матеріалу видання не має аналогів в областях України.


В першому томі видання охарактеризовано зокрема:
1) формування території, географічне положення та адміністративно-територіальний поділ області;

2) геологічну будову та мінерально-ресурсний потенціал;

3) рельєф, геоморфологічну будову;

4) кліматичні та їх оцінка для рекреаційної діяльності;

5) поверхневі води, водні ресурси;

6) грунтовий покрив, земельні ресурси;

7) рослинний світ, лісові ресурси та лісокористування;

8) тваринний світ;

9) ландшафти, фізико-географічне районування;

10) природні рекреаційні ресурси;

11) заповідна мережа;

12) екологічна ситуація в області.


Перший том видано за редакцією доктора географічних наук, професора Сивого М.Я.


У другому томі в основному на базі опрацювання багатого статистичного масиву розглянуто:

1) населення області;

2) господарство (загальна характеристика, сільське господарство, промисловість, в т.ч. харчова, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова, будівельних матеріалів);

3) соціальну сферу (транспорт і зв’язок, фінансову і банківську діяльність, інформаційну діяльність, освіту і науку, охорону здоров’я, туризм і рекреацію, культуру, відпочинок, спорт);

4) зовнішньоекономічна діяльність;

5) політичну географію краю.

Наукові редактори другого тому доктори географічних наук, професор Сивий М.Я. та доцент Заставецька Л.Б.


Видання адресується науковим працівникам, управлінцям обласного та районного рівнів, економістам, які займаються проблемами регіонального розвитку, викладачам вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, вчителям загальноосвітніх шкіл, аспірантам, магістрантам, студентам, краєзнавцям. 

 

Зав.кафедри географії
та методики її навчання
професор, доктор географічних наук Сивий М.Я.

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси