Кафедрі фізичного виховання - 68:  минуле і сучасне (1949-2017 рр.)
Кафедрі фізичного виховання - 68: 
минуле і сучасне
(1949-2017 рр.)В умовах сучасної України здійснюється переосмислення всіх сторін історії минулого, в тому числі і освіти. Цікавим видається не тільки аналіз тенденцій розвитку педагогічної науки, освіти в цілому, але і окремих компонентів. Тому історія становлення освітніх, наукових закладів становить значний інтерес для дослідників. 

Серед усіх кафедр педагогічного університету кафедра фізичного виховання є однією з найдавніших. У 2017 році вона святкує 68 річчя з моменту створення. Це підвищує престиж навчального закладу, викликає гордість за те, що вчишся чи викладаєш у педагогічному університеті, кафедри якого мають більш як піввікову історію.

Багаторічний досвід кафедри фізичного виховання відкриває перспективи впровадження його в сучасних умовах, оскільки напрацьовано чимало позитивного, а саме: в науковій дослідницькій роботі з фізичної культури та спорту, в удосконаленні організації і ефективності навчально-тренувального процесу з фізичного виховання підростаючого покоління, дієвої співпраці між вузом і школою при підготовці педагогічних кадрів.

Хронологічні рамки діяльності кафедри фізичного виховання охоплюють період ХХ-ХХІ ст. ст. – від часу першої згадки про кафедру фізичного виховання, дати заснування (20 жовтня 1949 р.) до його сьогодення (2017 р.).

У 1940 році на базі Кременецького ліцею було відкрито учительський інститут, у якому вперше заняття велись українською мовою. У закладі почали створюватись гуртки і товариства, серед яких і спортивні.

Процес навчання перервав напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року.

У березні 1943 року Кременець було звільнено від фашистської окупації, а в 1944 році інститут відновив свою роботу.

На той час в інституті функціонувало чотири факультети, працювало шість кафедр, серед них і військово-фізкультурна, яка згодом була закрита і відновила свою діяльність у 1945-46 роках. Очолював кафедру гвардії полковник Добшиков Ф.Л. 

У 1948-49 навчальному році курс з фізичного виховання і спорту вели старший викладач Андрєєв В.А., викладач Яковенко А.І. та лаборант Краглик А.Е. У цей період в інституті працювало 11 спортивних секцій, в яких тренувалися більше двохсот чоловік. Студенти інституту брали активну участь в змаганнях інститутського, міського та обласного масштабу. 

У серпні 1949 року наказом по Кременецькому учительському інституту на посаду завідуючого кафедри фізичного виховання було призначено Зоріна Євгена Ілліча. При інституті було організовано десятимісячні курси перепідготовки викладачів фізичного виховання. Протягом року перепідготовку пройшло 112 викладачів. 

З 1952 по серпень 1953 року обов’язки завідуючого кафедри виконував Воловиков Гаврило Гаврилович, йому на зміну прийшов Бурбан Флавіян Михайлович, який пропрацював на цій посаді по січень 1955 року. З січня по вересень 1955 року функції завідувача кафедри виконував Ганіткевич Юрій Іванович. 

У 1965 році на посаду завідуючого призначено Герца Миколу Івановича. 

З 1973 по 1980 рік кафедру очолювала Єфімова Неля Григорівна. У 1980 році на посаду завідуючого був затверджений Шпитальний Віктор Борисович, який в цьому ж році був переведений на посаду завідувача кафедри легкої атлетики. На місце завідувача призначено Кічука Степана Федоровича, старшого викладача. Під час роботи на цій посаді, Степан Федорович успішно захистив дисертацію на ступінь кандидата педагогічних наук та отримав звання доцента. Пропрацював завідувачем кафедри вісім років. 

У 1988 році на посаду завідуючого кафедри фізичного виховання повторно було призначено Шпитального Віктора Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента. 

З 1994 по 2000 рік завідуючим кафедрою призначено кандидата педагогічних наук, доцента Мехоношина Сергія Олександровича.

Протягом 2000 року обов’язки завідувача кафедри виконував магістр з фізичного виховання і спорту, майстер спорту з веслування Левковський Дмитро Михайлович.

З 2000 року і по нинішній час кафедру очолює відмінник освіти України, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Огнистий Андрій Володимирович.

Варто відзначити, що кафедра фізичного виховання стала професійною та науковою школою для багатьох викладачів. Так, в різні роки на кафедрі працювали Бурбан Ф.М., Герц М.І., Єфімова Н.Г., Кічук С.Ф., Омельяненко В.Г. - декани факультету фізичного виховання; Трохим’як Б.Є – майстер спорту з легкої атлетики, автор підручників, посібників з історії фізичного виховання і спорту, професор, доктор історичних наук, Шпитальний В.Б. – професор Краснодарського державного університету (Російська федерація) та багато інших працівників, доцентів, кандидатів наук, завідувачів кафедр.

Тепер на кафедрі працює 8 викладачів, з них 5 доцентів, кандидатів наук (А.В. Огнистий, С.О. Мехоношин, К.М.Огниста, Л.В.Мосійчук, Г.З.Лаврін, С.В.Гуменюк,), кандидат наук (І.О.Середа), асистент, магістри з фізичного виховання і спорту Г.А. Шандригось, при кафедрі навчаються два аспіранти - Н.Б.Осіп та П.М. Петрица. 

У різні роки на кафедрі працювали Ф.М. Бурбан, М.І. Герц, Н.Г Єфімова, Ю.В. Щербаков, С.І. Сагалянов, Б.Є. Трофим’як, Р.Г.Дрозд, С.Ф.Кічук, В.Г.Омельяненко, М.М.Пугач, Л.З.Панькова, М.І.Лящук, Н.Ф.Мельник, Г.К.Демчук, А.Д.Леськів, Б.І.Мельникович, В.В.Кривих, У.В.Четвертак, В.Г.Четвертак, І.М.Яцьків, В.Ф.Жаховська, А.Хлопецький, В.Т.Козарецький, М.І.Рафалюк, Д.М.Левковський, С.І.Скалько, С.П.Томчук, Б.П.Духніцкий, В.Б.Шпитальний, В.О.Солодкий, Ф.Й.Лебедєв, Р.Г.Дрозд, А.Б.Дзюбановський, Л.І.Семчук, С.М.Корнієнко, В.І. Шандригось, Н.М.Грабик, А.Білецький, С.В.Дещаківська, А.В.Степанко, О.І. Кривокульський, заслужений тренер України з біатлону (П.П.Клочко) та інші.

Викладачами кафедри проводяться заняття з фізичного виховання більше чим з 2500 студентів, у спортивних секціях займаються понад 300 студентів, у групах фізичної реабілітації покращують здоров’я близько 200 студентів.

При кафедрі функціонує спортивний клуб університету – голова спортивного клубу магістр з фізичного виховання і спорту Петрица П.М.

Завершуючи короткий виклад історії кафедри фізичного виховання, зауважу: усе, що є тепер, має своє минуле. Без минулого не буває ні сучасного, ні майбутнього. Ми мало знаємо про минуле і ще менше вміємо передбачати майбутнє. Одна з ниток історії – це історія освіти. Мабуть, немає нічого більш повчального і драматичного, складного і суперечливого. Історія освіти – це не тільки вчення великих педагогів – мислителів минулого, це також історія освітніх закладів, навчальних підрозділів, людей, які працювали та працюють на благо неньки України.


Завідувач кафедри фізичного виховання
 доц. Огнистий А.В.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси