Кафедра німецької філології ТНПУ ім.В.Гнатюка  провела навчально-методичний семінар для вчителів


2017-2018 навчальний рік - 
рік німецької мови в Україні


Кафедра німецької філології 

провела навчально-методичний семінар 

для вчителів 


Програма співробітництва втілюється в життя26 жовтня 2017 р. відповідно до програми співробітництва між кафедрою німецької філології та методики викладання німецької мови ТНПУ ім.В.Гнатюка та методичним кабінетом Підволочиської селищної ради на 2017-2018 навчальний рік – українсько-німецький рік мов – на базі Підволочиської гімназії імені Івана Франка відбувся навчально-методичний семінар для вчителів німецької мови на тему «Види практичних вправ для формування аудитивної компетенції учнів на уроках німецької мови».


Організація і успішне проведення семінару стало можливим завдяки активному сприянню і особистій участі Мотики Світлани Станіславівни – начальника відділу освіти Підволочиської селищної ради, Сакевич Галини Ростиславівни – завідувача методичним кабінетом Підволочиської селищної ради, Петрунів Галини Григорівни – методиста кабінету, Худо Наталі Ігорівни – директора Підволочиської гімназії імені Івана Франка. Щира їм за це подяка!Виступаючи на відкритті семінару, С.С.Мотика відзначила важливість вивчення іноземних мов, зокрема німецької, для майбутньої успішної професійної та життєвої реалізації сьогоднішніх учнів, детально висвітлила ситуацію з вивченням німецької мови у школах, які перебувають у віданні Підволочиської селищної ради, зупинилась на проблемах, з якими стикаються школи при впровадженні у навчальний процес німецької мови, закликала до спільного їх вирішення, наголосивши при цьому на важливості співпраці шкіл, відділів освіти і методичних кабінетів з одного боку, та вищих навчальних закладів – з іншого. Для вчителів і викладачів німецької мови така співпраця у поточному навчальному році набирає особливої вагомості ще й з огляду на те, що 9 вересня 2017 р. в Україні стартував українсько-німецькому році мов, який триватиме до вересня 2018 р.Спеціалізована частина семінару почалася з короткого висвітлення сучасних теоретичних підходів до формування аудитивної компетенції учнів з німецької мови. Їх основу складає комунікативний метод, метою якого є вироблення в учнів навичок і вмінь успішного спілкування німецькою мовою в реальних ситуаціях з реальними носіями мови. Таке спілкування об’єктивно неможливе без розуміння усного мовлення співбесідника. Тому застосування комунікативного методу на уроках німецької мови з огляду на розвиток і вдосконалення аудитивної компетенції передбачає роботу як  з навчальними, переважно штучно укладеними текстами підручників, так і автентичними текстами різних стилів і жанрів (діалог, (радіо)інтерв’ю, репортаж, ситуативне неформальне спілкування (small talk), телефонна розмова тощо), в яких відображаються типові комунікативні ситуації з різних сфер життя німецькомовних країн. Визначальною передумовою результативності такої роботи є методично обґрунтоване використання учителем- «іноземником» комбінацій практичних вправ, а також уміння навчити учнів правильно використовувати різні види аудитивних стратегій при виконанні завдань на розуміння почутого. Опрацюванню зазначених аспектів на семінарі була приділена основна увага. Наприклад, учителі, перейшовши на деякий час у роль учнів, виконували різні види диктантів, які сприяють розвитку розуміння почутого на слух. Окрім того, вони дидактизовували автентичні тексти, розробляючи відповідні вправи для підготовки учнів до прослуховування тексту та вправи і завдання, які повинні виконувати учні під час та після прослуховування, аналізували і обговорювали застосування аудитивних стратегій у відповідності до умов конкретних видів вправ і завдань на розуміння почутого.Окрім того, на семінарі були обговорені й інші злободенні питання, пов’язані з вивченням німецької мови, зокрема шляхи кращої підготовки учнів до ЗНО і розробка відповідних навчально-методичних матеріалів, перспективи збільшення кількості шкіл Підволочиського району, де викладалася б німецька мова, шляхи розв’язання проблем, які перешкоджають цьому, спільні профорієнтаційні заходи для збільшення кількості абітурієнтів на німецьке відділення нашого університету.Практично всі учасники семінару зійшлися на думці, що укладення програми співробітництва на 2017-2018 н.р. і передбачені нею заходи були правильним і можливо навіть дещо запізнілим кроком, адже, як зазначалося на підведенні підсумків семінару, такі зустрічі необхідні і корисні принаймні з двох міркувань. По-перше, їх результатами завжди є фахове взаємозбагачення, фахове спілкування, обмін професійним досвідом, а також добра нагода знайти реальні підходи до вирішення існуючих труднощів. По-друге, вони дають чималий шанс через співпрацю школи і вишу розробляти і втілювати масштабніші проекти для підвищення кваліфікації вчителів та іншомовної підготовки учнів, а також для збільшення як кількості учнів, які вивчають німецьку мову, так і кількості абітурієнтів, які хотіли б вивчати німецьку мову як основну спеціальність.Відповідно до згаданої програми наступний навчально-методичний семінар (керівник – доц.Рокіцька Наталія Володимирівна) відбудеться в листопаді цього року вже на базі нашої кафедри і буде присвячений розкриттю і реалізації креативного потенціалу учнів на уроках німецької мови.
Завідувач кафедри німецької філології
та методики викладання німецької мови

ТНПУ ім. В. Гнатюка
доц. Яцюк І.Я.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси