На виклик сьогодення   в ТНПУ ім.В.Гнатюка створено   Науково-дослідний центр  «Сучасна дитина»
На виклик сьогодення

 в ТНПУ ім.В.Гнатюка 
створено

Науково-дослідний центр 
 «Сучасна дитина»Сучасне суспільство докорінно змінилось: останні технологічні досягнення вплинули на багато сфер нашого життя та істотно змінили соціальні стосунки, а отже, змінились умови, в яких розвиваються діти. Це, в свою чергу, змінило психологічні закономірності їх психічного розвитку.

Першими це помітили вчителі і викладачі. Як практичний психолог і як науковець, я часто виступаю на телебаченні та перед різними аудиторіями – батьками, вчителями, дітьми, студентами. І останні декілька років до мене часто звертаються саме вчителі з проблемою того, що ті методи виховання дітей, які вони використовували раніше – з сучасними дітьми не працюють. Діти є більш розкутими, вільними, розумними, кмітливими, вони не вважають вчителя авторитетом і носієм знань.   Все це змінює роль педагога у процесі виховання дітей. І, зрештою, змінює й закономірності виховного процесу. Як цьому зарадити? Українська держава, враховуючи ці обставини, дуже вчасно здійснює реформування шкільної освіти.


На мою думку науковця, в першу чергу, слід з’ясувати – як змінюються закономірності розвитку психіки та формування свідомості сучасних дітей у сучасних новітніх, змінених суспільних умовах. Як, наприклад, використання інтернету впливає на функціонування пізнавальних процесів, як можливості інтернет-спілкування змінюють мотиви та зміст міжособистісних стосунків  тощо. Без з’ясування цих фундаментальних питань ми не зможемо побудувати ефективну комунікацію з дітьми. І не зможемо реально провести ту реформу української освіти, яка запрограмована у «Законі про освіту».

Тому я з радістю і гордістю очолила створений у Тернопільському національному педагогічному університеті науково-дослідний центр «Сучасна дитина», метою діяльності якого є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт щодо вивчення психолого-педагогічних закономірностей та особливостей формування особистості дитини у сучасному соціопросторі, особливості вікових закономірностей становлення особистості дитини, зумовлені впливом новітніх засобів передачі та отримання інформації; роль цифрових технологій у розвитку та становленні особистості дитини та зміни психіки і свідомості, пов’язані з їх використанням; зміст та напрям змін у педагогічній взаємодії, пов’язаних з новітнім соціопростором та використанням цифрових технологій; зміни процесу сімейного виховання у новітньому інформаційному просторі.

Основними напрямами НДЦ є організація й проведення наукових та прикладних досліджень й розробок, спрямованих на опрацювання таких проблем:

а) психолого-педагогічні аспекти формування особистості дитини у новітньому Інтернет- та медіапросторі;

б) особливості вікових закономірностей становлення особистості дитини (до періоду ранньої юності включно), зумовлені впливом новітніх засобів передачі та отримання інформації;

в) роль цифрових технологій у розвитку та становленні особистості дитини та зміни психіки і свідомості, пов’язані з їх використанням;

г) зміст та напрям змін у педагогічній взаємодії, пов’язаних з новітнім соціопростором та використанням цифрових технологій;

д) зміни процесу сімейного виховання у новітньому інформаційному просторі.


Основними завданнями роботи науково-дослідного центру є:

а) створення необхідної ресурсної та матеріальної бази для наукових досліджень психолого-педагогічних проблем формування особистості сучасної дитини;

б) проведення науково-методичних семінарів, конференцій та інших комунікативних наукових форумів з основних напрямків роботи НДЦ;

в) сприяння підвищенню якості підготовки науково-дослідних робіт різного рівня, присвячених питанням формування особистості у новітніх соціальних умовах;

г) створення й організація роботи студентських наукових проблемних груп;

д) написання та видання наукової, науково-методичної та науково-методичної продукції (посібники, монографії, статті тощо) та поширення їх серед зацікавлених осіб;

е) організація і проведення навчання та просвітницької роботи (молодіжні організації, семінари, тренінги, цикли лекцій тощо) для представників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, державних установ, громадських і релігійних організацій, всіх зацікавлених;


є) створення інформаційно-аналітичного інтернетпорталу науково-дослідного центру «Сучасна дитина».


Аналіз наукових праць, пошук однодумців в Україні і за кордоном показав, що це питання є актуальним, різні вчені досліджують різні аспекти зазначеної проблеми. Але немає координації цих досліджень, співпраці між вченими, і як наслідок – результати роботи теоретиків не знаходять практичного втілення у роботі вчителів та сімейному вихованні. Таким чином з’явилась ідея організувати конференцію, яка б об’єднала пошуки науковців, дала змогу обговорити наукові доробки і сформувати певні практичні рекомендації, що допоможуть вчителям і батькам виховувати дітей у сучасних умовах.


 Конференція «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини», що планується у ТНПУ 19-20 квітня 2018 року
проводиться з метою методологічного осмислення та практичного вирішення низки актуальних питань, пов’язаних із психолого-педагогічними аспектами розвитку та формування особистості дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, підлітків та юнаків:

- імплементація основних положень закону «Про освіту» в навчально-виховний процес школи та дошкільних навчальних закладів;

- антропологія дитинства, поняття «дитинство» у міждисциплінарних гуманітарних дослідженнях;

- субкультура дитинства як особливий простір самореалізації дитини;

- можливості нового інформаційного середовища у соціалізації та освіті дітей;

- розвиток дитини у сучасному полікультурному середовищі;

- особливості взаємодії дитини з Інтернет- та медіа-простором;

- вплив використання електронних пристроїв на закономірності розвитку психіки та формування особистості дитини, на картину світу дитини ХХІ століття;

- сучасні виклики школі, сім’ї та системі суспільних інститутів в контексті змін соціопростору розвитку дитини.


 Доктор психологічних наук,
професор кафедри психології
ТНПУ ім.В.Гнатюка

Орап Марина Олегівна
До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси