В ТНПУ ім.В.Гнатюка функціонує Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологійВ ТНПУ ім.В.Гнатюка функціонує
 Центр освітніх та психологічних
 інтерактивних технологій


Загальна тенденція приєднання до європейського освітнього простору, соціально-економічні перетворення в Україні та запит сучасного українського суспільства окреслюють потребу в розвитку вільної, творчої особистості, інтелектуально та психологічно готової бути суб’єктом пізнання і діяльності. Водночас реалізація Національної стратегії розвитку освіти в Україні ставить у центр уваги особистість, яка прагне до самоактуалізації та самозростання й вимагає створення персоналізованого навчального середовища, організацію такої педагогічної взаємодії, в якій  би учень чи студент був включений суб’єктно, тобто займав суб’єктну позицію. Такі якості, як активність, самостійність, відповідальність, ініціативність, автономність, творчість характеризують суб’єктне ставлення до життєдіяльності і визнаються пріоритетними в особистісному та професійному становленні. Проте, аналізуючи процес освіти, можна констатувати суперечність між необхідністю створення умов для становлення особистості як суб’єкта життєдіяльності і домінуючою орієнтацією на нього як на об’єкт педагогічних впливів.

Тому актуальним напрямком наукових досліджень та психолого-педагогічної практики  є розгортання в середовищі освіти інтерактивних (суб’єкт – суб’єктних) технологій, які б актуалізували потенціал усіх учасників освітнього процесу та  активне використання інтерактивних, у тому числі тренінгових, форм роботи в розвитку суб’єктності особистості.

плакат


Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологій, який створений на базі кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології,  є просвітницько-консультативним структурним підрозділом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Він акумулює багаторічний прикладний та практичний  професійний досвід викладачів кафедри щодо розробки та реалізації тренінгових та інших інтерактивних форм роботи як просвітницьких (навчальних), так і психологічних (розвивальних).

  Метою діяльності центру освітніх та психологічних інтерактивних технологій є:


  • розвиток професійно-комунікативної компетентності студентів – майбутніх фахівців соціальної сфери (педагогів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, журналістів, менеджерів тощо), а також педагогів  та практичних психологів шкільних психологічних служб;

  • підвищення психологічної компетентності старшокласників, студентів викладачів, педагогів  та усіх зацікавлених осіб;

  • формування у сучасної молоді навичок здорового способу життя та лідерства.


Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологій реалізує свою діяльність за такими напрямками:

1. Консультаційно-методична підтримка вчителів, викладачів та студентів щодо впровадження освітніх та психологічних інтерактивних технологій в освіті та соціальній сфері.

2. Організація і проведення психологічних тренінгів для вчителів та майбутніх вчителів з метою розвитку діалогічної педагогічної компетентності.

3. Організація і проведення просвітницьких тренінгів для студентів та старшокласників щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та розвитку комунікативних умінь і лідерських якостей.

4. Розробка та проведення соціально-психологічних тренінгів за запитом усіх зацікавлених осіб  та установ з актуальним психологічних проблем (особистісного зростання, розвитку стресостійкості, соціально-психологічної адаптації, розвитку професійної мотивації тощо).

5, Організація тематичних просвітницьких тренінгів та семінарів для вчителів та батьків  з актуальних проблем навчання та сімейного виховання (профілактика булізму, вирішення педагогічних конфліктів, розвиток батьківської компетентності тощо).

 
Важливо підкреслити, що Центр організовує свою роботу із залученням висококваліфікованих фахівців, які пройшли навчання, мають відповідні сертифікати (у тому числі міжнародного зразка) та досвід проведення таких інтерактивних заходів.

Запрошуємо працівників соціальної сфери, старшокласників, студентів, освітян, практичних психологів, батьків, усіх зацікавлених осіб до співпраці!

Контактна адреса: kafprps.tnpu@gmail.com

Тел. 067 33 24 555

Керівник Центру   
проф. Галина Кіндратівна Радчук
До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси