Акція „Олімпійська книга”  на факультеті  іноземних мов ТНПУ ім.В.ГнатюкаАкція „Олімпійська книга”  на факультеті

іноземних мов ТНПУ ім. В.ГнатюкаВ рамках святкування 25 річниці створення Національного олімпійського комітету України, програми „Олімпійська книга”, програми рік англійської мови, оголошеної президентом України на 2016 рік, відбулась зустріч голови Тернопільського обласного відділення Олімпійської академії України Андрія Володимировича Огнистого з деканом факультету іноземних мов Миколою Степановичем Кебало. У ході зустрічі факультету іноземних мов було передано комплект науково-методичної та популярної літератури на олімпійську тематику на англійській мові та обговорено шляхи співпраці між факультетом та обласним відділенням національного олімпійського комітету України. Декан факультету іноземних мов подякував за подарунок та висловив надію, що дані книги стануть корисними при підготовці фахівців.

 

Завідувач кафедри фізичного виховання                                    
доц. А.В.Огнистий

 

An action „Olympic book”  on a faculty of

Foreign languages of TNPU named after V.Gnatyuk


During celebration of a 25 anniversary of creation of the National olympic committee of Ukraine, program „the Olympic book”, program a year of English language, which was declared by the president of Ukraine in 2016, chairman of the Ternopil' regional branch of the Olympic academy of Ukraine Andrey  Ognistiy met with a dean faculty of foreign languages Mykola Kebalo. During meeting  faculty of foreign languages received as a gift the complete set of scientifically methodical and popular literature, wich  bassed on an olympic subject in English language; also was discussed the ways of cooperation  between a faculty and regional branch of national olympic committee of Ukraine. The dean of faculty of foreign languages thanked for a gift and voiced a hope, that these books will be useful at preparation of specialists.

 

Manager of department of physical education   
A.V.Ognistiy

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси