ТНПУ ім.В.Гнатюка зустрічає Новий рік новими науковими здобутками 28.12.2015


ТНПУ ім.В.Гнатюка зустрічає Новий рік новими науковими здобуткамиНаукова робота як викладачів, працівників, так і аспірантів, магістрантів, студентів завжди була в університеті пріоритетним напрямком, і це незмінно дає вагомі результати. Наші студенти  традиційно займають призові місця на  Всеукраїнських  олімпіадах з окремих дисциплін,  на різноманітних Всеукраїнських студентських конкурсах, що проводяться під егідою МОН України. Наукове товариство студентів, магістрантів та аспірантів ТНПУ ім. В. Гнатюка 15 – 17 травня 2015 року спільно з ВМГО “Національний студентський союз” та Тернопільською міською радою, Тернопільською ОДА четверту Міжнародну студентську конференцію «Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства». При активній координації наукового товариства та студентської ради університету протягом року було підготовлено 15 наукових робіт студентів на конкурс “Завтра.UA”, що проводиться Фондом Віктора Пінчука.У соціальних мережах активно функціонують сторінки наукового товариства, де спільно із працівниками відділу міжнародних зв’язків університету постійно оновлюється інформація про різноманітні конференції, форуми, конкурси для молодих науковців, зокрема: DAAD, L/Kirkland Scholarship Program, Education For Democracy Foundation, Study tours to Poland, Studium Europy Wschodniej, Fulbright Ukraine, Erasmus Mundus, World Wide Studies та інші.Представники наукового товариства активно долучалися до роботи Ради молодих науковців при МОН України, а заступник голови ради молодих вчених університету Гоменюк Олена обрана заступником керівника цієї Ради. Молодими науковцями університету підготовлено ряд пропозицій до Типового положення про наукові товариства студентів, магістрантів та аспірантів у вищому навчальному закладі та проекту Типового положення про Раду молодих вчених, що розробляються представниками МОН України. За підтримки ректорату протягом 2015 року працівниками університету опубліковано 24 монографії, 128 підручників і посібників для вузу, 125 підручників і посібників для школи, 748 наукових статей у фахових виданнях, 307 тез виступів на різного рівня комунікативних наукових заходах.


Загалом протягом 2015 року опубліковано 1332 праці, з них 172 - у зарубіжних виданнях. Студентами та магістрантами опубліковано 493 робіт, з них 49 - у фахових виданнях. У 2015 р. було видано два випуски «Студентського наукового вісника», а це 141 публікація. Наукові дослідження магістрантів університету публікуються в двох збірниках статей "Магістр", де цьогоріч  було розміщено 110 публікацій.  Також в університеті вийшли друком «Наукові записки» за 11 серіями, які мають статус фахових видань, за 2015 рік видано 21 випуск.

 

 

 У 2015 р. науковці університету організували та провели 22 комунікативних наукових форуми, з них шість мали статус міжнародних, дев’ять - всеукраїнських, сім - регіональних. Проводилися наукові форуми студентів, аспірантів та молодих вчених.

 

 

В 2015 році на базі університету успішно функціонували п’ять спеціалізованих вчених рад: 2 ради із захисту докторських дисертацій з педагогічних спеціальностей (захищено 45 дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 4, кандидата педагогічних наук – 35) Відкрито нову раду  К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних дисциплін за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), у якій захищено 6 дисертаційних досліджень.


У 2015 р. ученими університету виконувалось 9 науково-дослідних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету через МОН України. Відповідно до класифікатора розподілу НДР за категоріями шість робіт є фундаментальними :


-      К-Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора. № держреєстрації 0115U000192. Керівник – д.т.н., проф. Федорейко В. С.

-      Синтез фото- та біоактивних арил(гетарил)алкілгалогенідів і тіоціанатів. № держреєстрації – 0114U003080. Керівник – д.х.н., проф. Грищук Б.Д.

-      Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах. № держреєстрації - 0115U000191. Керівник – д.б.н., проф. Дробик Н.М.

-      Культуромовні і стилістичні параметри мовної діяльності соціуму (інтердисциплінарний аспект)№ держреєстрації - 0113U000124. Керівник – д.філол.н., проф. Струганець Л. В.

-      Особистісно-професійний розвиток педагога в процесі підготовки до інноваційної діяльності № держреєстрації – 0114U003081. Керівник – д.п.н., проф. Чайка В.М.

-      Реалізація гендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі демократії. № держреєстрації - 0115U000276. Керівник – д.п.н., проф. Кравець В.П.В університеті ведуться прикладні науково-дослідні роботи

-      Професіоналізація навчально-творчої діяльності майбутніх учителів трудового навчання і технологій в системі сучасної освіти.

№ держреєстрації — 0114U003078. Керівник – д.п.н., проф. Терещук Г.В.

-      Біомолекулярний скринінг ксеномодуляторів ендокринної активностіу прісних водоймах. № держреєстрації — 0114U003077. Керівник – д.біол.н., проф. Столяр О. Б.

-      Розроблення умов та технології регульованого біосинтезу селен-металовмісних біологічно активних речовин одноклітинними водоростями. № держреєстрації — 0114U003079. Керівник – д.б.н., проф. Грубінко В.В.

 


На кафедрі геоекології в рамках науково-дослідної лабораторії    моделювання еколого-географічних систем під керівництвом д.г.н., проф. Царика Л.П. виконувалися на замовлення Природного заповідника «Медобори» госпдоговірний проект: «Підготовка аналітичних та проектно-рекомендаційних матеріалів для «проекту організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів» (обсяг фінансування 80 тис. грн.), а на замовлення Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» - проект «Розробка аналітичних, проектно-рекомендаційних та картографічних матеріалів із соціально-економічних, культурологічних, ландшафтно-динамічних та рекреаційно-організаційних питань для Проекту організації території НПП «Кременецькі гори» та охорони його природних комплексів» (обсяг фінансування 70 тис. грн.)
Науковці НДЛ «Молекулярної біології та порівняльної біохімії» окрім держбюджетного проекту цього року плідно попрацювали над проектом спільно з іноземними партнерами на замовлення МОН України: “Інтегральна оцінка впливу довкілля у ставах-охолоджувачах електростанцій на природних та інвазивних двостулкових молюсків з використанням молекулярних та фізіологічних маркерів”. Спільний науковий проект вибороли на конкурсі “Вплив виробництва енергії в Україні на навколишнє середовище: оцінки та рекомендації” Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global). З української сторони наук. кер. проф. О.Б.Столяр, а з американської сторони проф. І.Соколова (наук. керівник наукової лабораторії біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (США).


У Новому році бажаємо всім науковцям університету невтомних пошуків, натхнення і творчого неспокою. Нехай ваша праця, ваші досягнення, блискучі ідеї та практичні розробки послужать розвитку людства і розквіту України! 

 


Дата:  28.12.2015 11:00:00

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси