Науковий центр екологічних інновацій ТНПУ ім.В.Гнатюка

Науковий центр

екологічних інновацій

ТНПУ ім.В.Гнатюка
Головна мета діяльності НЦЕІ
– координація діяльності структурних підрозділів ТНПУ ім.В.Гнатюка щодо проведення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень та виконання науково-технічних робіт і проектів з проблем сталого природокористування, вивчення екостанів і екоситуацій населених пунктів, об’єднаних територіальних громад (ОТГ), регіонів тощо. Дослідження стану компонентів довкілля, природно-господарських систем, їх оптимізації, охорони та збереження. Популяризація та впровадження досвіду ТНПУ ім.В.Гнатюка  у сфері екоосвіти та екопросвітництва, проведення навчання з екобезпеки персоналу підприємств, природоохоронних закладів, ОТГ, організацій та об’єднань громадян, зацікавлених у вирішенні екологічних проблем. Надання платних послуг населенню, підприємствам і державним структурам відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України.


Основі напрямами діяльності Центру:

– оптимізація природокористування;

– проекти організації територій;

– екологічні стани та екоситуації;


– екологічний, рекреаційний потенціал;

– сталий розвиток населених пунктів, ОТГ, регіонів;


– оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка;


– екологічна освіта та виховання, екопросвітництво;

– підготовка інвестиційних проектів та техніко-економічних обґрунтувань.


Основними завданнями та функціями Центру є:

- формування інноваційної політики та стратегій сталого розвитку об’єднаних територіальних громад, селищ, міст, областей;

- розвиток партнерської мережі експертів та організацій у сфері інноваційної політики сталого розвитку;

- формування критеріїв відбору та підтримки проектів екологічного, природоохоронного, освітнього та соціально-економічного спрямування;

- участь у стратегічному плануванні і розробці проектів організації території адміністративних одиниць, заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, техно- та геопарків;


- забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур, освітніх організації сучасними прикладними науково-дослідними розробками;

- участь у міжнародній та національній грантовій діяльності, надання партнерських та експертних послуг;

- співпраця з інститутами громадянського суспільства (громадські організації, благодійні фонди, бюджети участі органів місцевого самоврядування, політичні партії тощо);

- організація співпраці з представниками бізнесових структур, підприємств, навчальних закладів, грантових фондів, розпорядників цільових програм, донорських організацій у сфері екологічних інновацій;

- координація зусиль фахівців ТНПУ під час проведення досліджень проблем місцевого самоврядування, розвитку громад та інноваційного  розвитку Тернопільської області у сфері сталого природокористування;

- проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, семінарів з проблем раціонального природокористування та охорони довкілля;


- організація діяльності щодо надання навчальних, наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг замовникам за науковими напрямками діяльності Центру.


Партнери НЦЕІ: 

  • кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім.В.Гнатюка;

  • Національний екологічний центр України (НЕЦУ);

  • громадська організація «Екоальянс»;

  • студентський рух з охорони природи «ECO-LIFE»;

  • ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого»;

  • Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради;

  • Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА;

  • Управління лісового та мисливського господарства Тернопільської області;

  • Управління водних ресурсів і меліорації;

  • НПП «Дністровський каньйон»;

  • НПП «Кременецькі гори»;

  • Природний заповідник «Медобори»;

  • Благодійний фонд «MagneticOne»;

  • Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти;

  • Лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем (МЕГС)» - функціонує на базі НЦЕІ для розвитку у регіоні інноваційної мережі пошуку, відбору та реалізації ідей у сфері ефективного природокористування та результативної екологічної освіти. Eco-Lab «МЕГС» функціонує як  експертний і координаційний центр сприяння сталому розвитку у Подільському регіоні, Тернопільській області та Україні загалом. Завданнями Лабораторії є сприяння сталому розвитку суспільства, шляхом ефективних перетворень у довкільній сфері, удосконалення екологічного управління та пошуку інноваційних шляхів реагування на сучасні виклики в екології, зміцнення наукового та експертного потенціалу ТНПУ у цій галузі.Контакти


Керівник НЦЕІ
доктор географічних наук професор Любомир Петрович Царик
моб. тел.: 0965004427,
e-mail: tsarykl55@gmail.com

Координатор діяльності НЦЕІ
аспірант Ігор Кузик
моб. тел.: 0980572981,
 e-mail: prikol_3339(@ukr.net


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси