ҐЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

ҐЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

З 1 липня Всеукраїнською мережею осередків ґендерної освіти ВНЗ (членом якої є Науково-дослідний Центр з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України-ТНПУ ім. В. Гнатюка) розпочато реалізацію проекту «Ґендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».

Проект з проведення ґендерного аудиту у 15-и вищих навчальних закладах з 10-и регіонів України був підтриманий на цьогорічному конкурсі Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні.

gender


Тривалість проекту: 1 липня – 31 жовтня 2015 року.

 Актуальність проекту визначена тим, що, незважаючи на державні програми щодо забезпечення ґендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи робочому колективі, та, відповідно ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. А потребі окреслення власної ґендерної політики кожним окремим ВНЗ поки що не надається належної уваги. Водночас, демократичне середовище університетів апріорі передбачає більшу відкритість до впровадження будь-яких прогресивних підходів, у тому числі – у сфері рівності жінок і чоловіків. Більше того, сьогоднішні студенти, які  вчаться у ґендерночутливому закладі, завтра зможуть імплементувати підходи ґендерної рівності на своїх робочих місцях.

Головна мета проекту – сприяти досягненню ґендерної рівності та реалізації ґендерночутливих підходів в українських вузах. Очікується, що поширення практики проведення ґендерного аудиту приверне увагу до питання ґендерної рівності в університетах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.

Завдання проекту:

–      підвищити компетенцію у питаннях ґендерного аудиту ґендерних експерток/-ів від університетів-учасників,

–      створити робочу групу з числа осіб, які здійснять процедуру ґендерного аудиту у власному ВНЗ,

–      провести процедуру ґендерного аудиту, представити результати університетами-учасниками на Всеукраїнській конференції.

Від реалізації проекту в цілому та проведення процедури ґендерного аудиту зокрема в кінцевому результаті матимуть переваги не лише співробітники та студенти вузу, а й адміністрація. Бо якість роботи та навчання у ґендерночутливому університеті, як доводить практика, значно покращуються. У свою чергу суспільство, у якому чоловіки і жінки мають рівні шанси у навчанні, науковій діяльності та у сфері прийняття рішень, успішно розвивається та процвітає.  

Для мережі осередків ґендерної освіти робота з проведення ґендерного аудиту – це справа, яка розпочалась вже більше року тому. Впродовж цього часу у партнерстві з представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було розроблену та апробовано методику ґендерного аудиту у ВНЗ. Наразі ж мова йде про системну та масштабну діяльність, результати якої буде представлено на всеукраїнському рівні за участі широкого кола зацікавлених осіб. 

Для ТНПУ ім. В. Гнатюка робота у ґендерночутливій соціально-педагогічній проблематиці – справа не нова. Діяльність спільного з НАПН України науково-дослідного Центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді, створеного на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наказ №384 від 18.12.2008 р.) спрямована на розробку та експериментальне обґрунтування ґендерної ідеології освітньо-виховних практик в соціогуманітарному просторі як стратегічного напрямку державної політики еґалітаризму, а також впровадження ґендерних стандартів освіти та їх збалансування як важливого чинника формування ґендерної чутливості і толерантності у професійній та особистісній самореалізації нової генерації громадян України. Було реалізовано п’ять держзамовлень МОН України на теми: “Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування особистості сім’янина” (2000-2002); “Ґендерна соціалізація дитини та виховання ґендерної рівності дітей та юнацтва” (2003-2005), «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку” (2006-2008); “Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді” (2009-2011); “Ґендерно-освітні технології  у соціогуманітарному знанні: досвід і перспективи” (2012-2015).

Прикладні аспекти багаторічних досліджень з ґендерної проблематики розроблено у низці міжнародних наукових проектів за сприяння: Міжнародного фонду “Відродження”; Агентства Міжнародного Розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського ґендерного фонду; Програми рівних прав та можливостей жінок в Україні (ПРООН-ЄС). Проведено 6 Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з напрямку «Ґендерні дослідження», 6 Всеукраїнських та 5 Міжнародних науково-практичних конференцій. Опубліковано 6 збірників матеріалів конференцій з ґендерної тематики, 20 монографій, низку навчально-методичних посібників, статей і тез, захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

Нині Центр працює над реалізацією науково-дослідної теми на держзамовлення МОН України «Імплементація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі демократії» (2013-2015 рр.). Співробітники Центру були співвиконавцями проекту Ради Європи за фінансової підтримки Уряду Королівства Норвегії «Зміцнення та захист прав дітей в Україні», зокрема організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (29–30 квітня 2014 р.). Опублікований однойменний збірник матеріалів конференції, присвячений наймолодшому з Героїв Небесної сотні – Назарію Войтовичу.

18-20 березня 2015 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку». Ключовою особливістю конференції стало те, що у її рамках відбувся старт Відкритого конкурсу «РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин», що увійшов до плану діяльності НАПН України як нова форма науково-практичної діяльності, спрямована на консолідацію зусиль батьків, вчителів та громади задля створення цілісного освітньо-виховного простору. («Соціальний педагог», №5(101),травень, 2015).

 

Довідка
Процедура гендерного аудиту є інструментом і процесом, який базується на методології участі та націленій на організацію навчання щодо гендерної чутливості як на індивідуальному рівні, так і на рівні адміністрації установи. Гендерний аудит за суттю є «соціальним аудитом», і належить до категорії «перевірок якості», що відрізняє його від традиційних «фінансових аудитів». Аудит створює передумови для ідентифікації ключових прогалин і проблеми, рекомендує шляхи їх вирішення, пропонуючи можливі поліпшення і нововведення. Гендерний аудит є можливістю продемонструвати кращі практики з досягнення гендерної рівності. Гендерний аудит підвищує колективний потенціал організації та дає можливість визначити сильні і слабкі сторони у провадженні гендерної рівності. Він контролює і оцінює прогрес, досягнутий в гендерній проблематиці, допомагає організувати ініціативи, спрямовані на досягнення гендерної рівності, реалізує навчання колективу з гендерних питань через роботу у команді та обмін інформацією. Важливою складовою гендерного аудиту є розробка рекомендацій за його результатами, перелік яких відповідає специфіці втілення гендерних підходів в університетському середовищі.

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси