Щодо підведення  підсумків наукової та науково-технічної діяльності  за 2015 рік

Щодо підведення  підсумків наукової 

           та науково-технічної діяльності  за 2015 рік


З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2015 рік, та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1380 від 29 грудня 2015 р. завідувачам кафедрами, керівникам науково-дослідних лабораторій, керівникам держбюджетних науково-дослідних тем необхідно провести такі заходи.

1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2015 рік, у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на дослідження і розробки, теми, які включені до Зведеного тематичного плану науково-дослідних робіт університету на 2015 рік та кафедральних тем,  які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.


2. До 15 січня 2016 року занести у систему 1С «Наука» дані щодо результатів науково-дослідної діяльності працівників, докторантів та аспірантів університету відповідно до форми індивідуального звіту http://www.tnpu.edu.ua/science/zv_ti.php.           


3. Подати до 20 січня 2016 р. у науково-дослідну частину для подальшої державної реєстрації в Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України заключні звіти про виконання науково-дослідних робіт згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за № 312/16328 та Порядком державного обліку секретних науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2009 № 494, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 липня 2009 р. за № 606/16622. 


4. До  20 січня 2016 р. подати у науково-дослідну частину узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком, що додається.

Науково-технічній раді університету до 25 січня 2016 р. заслухати завідувачів кафедрами та керівників тем щодо наукової діяльності підрозділів та здійснити прийняття анотованих  звітів з наукових досліджень і розробок, які виконувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201040 і завершені у 2015 році.

При формуванні звіту про науково-технічну діяльність строго дотримуватися форм згідно з додатками.Перелік

інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності


 

1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» (готує науково-дослідна частина).


2. Інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2015 рік (згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098). (готує науково-дослідна частина).


3. Презентація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2015 рік та рекламні матеріали на СD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.


4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність підрозділу за 2015 рік, затверджена їх керівником (за формою згідно з додатком 1, аналітичний звіт).


5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу за 2012-2015 роки (за формою згідно з додатком 2) (готує науково-дослідна частина).


6. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).


7. Описи найбільш ефективних розробок (2-3 од.) (за формою згідно з додатком 4).


8. Звіти за етапом 2015 року, для робіт, завершення виконання яких заплановано у наступних періодах, що виконуються відповідно до тематичних планів наукових досліджень та розробок за кодом програмної класифікації видатків 2201040, 2201290 (за формою анотованого звіту).


9. Анотовані звіти (у паперовому вигляді) та електронні копії заключних звітів за кожною закінченою у 2015 році науково-дослідною роботою, що виконувалась відповідно до тематичних планів наукових досліджень та розробок за кодом програмної класифікації видатків 2201040, 2201290 (за формами згідно з додатками 5, 6).


10. Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2015 році. (за формою згідно з додатком 7) (готує науково-дослідна частина).

 

Звітна документація вводиться до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». Роздруковані звітні документи із системи затверджуються ректором та підписуються проректором із наукової роботи (готує науково-дослідна частина).

 

         Доступ до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» для введення звітної інформації буде забезпечено з 20 січня 2016 року.


         Звертаємо увагу, що частина звітної інформації буде доступна для громадськості, зокрема підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів.


Детальніше  тут 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси