Закордонне стажування викладачів ТНПУ ім.В.ГнатюкаЗакордонне стажування викладачів

ТНПУ ім.В.ГнатюкаКолектив викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, котрі представляли географічний факультет та факультет іноземних мов, відгукнулись на пропозицію Словацького академічного товариства імені Міхала Балудянського щодо проходження стажування за кордоном. Тематика стажування була актуальною для вдосконалення викладацької діяльності з акцентуацією уваги на сучасних проблемах особистості – «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів». Паралельно відбувався міжнародний науковий семінар за участю понад 60 науковців з різних закладів вищої освіти України – Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Запорізького національного університету, Одеського національного політехнічного університету, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Сумського педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Національного авіаційного університету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету культури і мистецтва, Харківського національного економічного університету, Національного фармацевтичного університету, ДВНЗ «Університет банківського бізнесу», Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківської державної академії культури, ВНЗ «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»». 

 Викладачі ТНПУ з Головою Оргкомітету Семінару проф. Кендюховим О.В.


Фото з Президентом Словацького академічного товариства імені Міхала Балудянського
проф. Міхалом Верхолою


В ході стажування була можливість обміну думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні, який би відповідав світовим та європейським орієнтирам. Була можливість вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу.


Жвавий інтерес викликала лекція Президента Академічного товариства ім. Міхала Балудянського проф. Михала Верхоли  «Інноваційні підходи та методи в європейській освіті». Окрім того, всі без виключення члени Тернопільської делегації взяли участь в активному обговоренні актуальних питань семінару та в роботі в малих групах за профілем. Тематика їх доповідей була досить розмаїтою та відображала актуальні питання професійних компетентностей – зокрема, на пленарному засіданні виступив Декан географічного факультету ТНПУ А.В. Кузишин з доповіддю про соціокультурний вплив туризму на формування сучасної особистості. Основні напрямки формування особистості засобами туризму були окреслені доц. кафедри географії та методики її навчання Заставецькою Л.Б. Проблеми екобезпеки через призму особистісного сприйняття розкрив у своєму виступі доц. кафедри геоекології та методики її викладання І.Ю. Чеболда; визначення типу екологічної свідомості студента-еколога було розкрито у виступі асист. Гінзули М.Я. Про вплив військових дій в Україні на екологічний стан в державі виступила доц. Лісова Н.О. Низка доповідей була присвячена туризмологічній тематиці – про особливості підготовки фахівців туристичної галузі (доц. Флінта Н.І.), про роль готельного господарства як показника рівня добробуту населення (доц. Поплавська І.В.), використання засобів Google Maps у викладанні туризмологічних дисциплін (викл. Рудакевич І.Р.). Формування сучасної особистості за посередництва освітніх та освітньо-культурних процесів розглянули у своїх виступах доц. Кашаба О.М. та Кравчук Т.О. Роль інтерактивності в викладанні англійської мови була розкрита у доповіді доц. Олендр Т.М. Такий досвід дозволить модернізувати способи комунікації з студентством, оптимізувати форми передачі інформації для вдосконалення освітнього процесу.


За результатами стажування викладацький склад отримав сертифікат про стажування на базі Академічного товариства Міхала Балудянського та сертифікат про участь в міжнародному семінарі «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів» (з публікацією тез). Компонентом стажування була публікація статті в міжнародному журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY».


Публікації Словацького академічного товариства імені Міхала БалудянськогоЗагальна фотографія учасників семінару

Високий організаційний рівень, широка географія учасників та їх налаштованість на контактність в поширенні власних ідей та думок створили хорошу атмосферу стажування та дозволила обмінятися досвідом всім бажаючим.


Поплавська І.В., доцент кафедри географії України і туризму
Кравчук Т.М., доцент кафедри іноземних мов

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси