Літня школа для студентської та учнівської молоді!
Літня школа для студентської та учнівської молоді! 

Центр дослідження духовної культури, історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ініціюють проведення релігієзнавчої літньої школи «Міжконфесійні відносини: історія і тенденції сучасних процесів в Україні». 

До участі у релігієзнавчій літній школі, котра проходитиме з 20 червня до 26 червня 2016 року на базі Марійського духовного центру «Зарваниця», запрошуються молоді науковці, студенти гуманітарного напрямку, учні старшого шкільного віку незалежно від релігійно-конфесійної приналежності.

Мета програми – глибше ознайомити учасників літньої школи з історією та сьогоденням релігійного життя в Україні, висвітлити основні аспекти діяльності церков і релігійних організацій на сучасному етапі, їх участь у суспільно-політичному, культурному й духовному житті українського соціуму. 

Формат школи передбачає лекції провідних українських релігієзнавців, богословів, екскурсії до історичних і духовних центрів. Під час навчання відбуватимуться тематичні заняття й дискусії, рольові ігри, конкурси, спілкування із представниками релігійних громад. 

Завдання літньої школи – показати актуальність вивчення історії релігій та релігійних організацій, а також їх місця і ролі в сучасному житті української держави й суспільства; поглибити знання учасників школи з історії релігій; познайомити з особливостями вчення та практики конфесій; надати можливість поспілкуватись з представниками академічної релігієзнавчої науки і богослов’я, створивши спільний простір діалогу щодо проблем, здобутків та ідентичностей релігійних організацій; сформувати в учасників школи навички світоглядного діалогу і толерантного ставлення до представників інших релігій. 

Пропонований літній курс стане ґрунтовною основою для подальших релігієзнавчих студій молодих науковців, зацікавлених у вивченні проблем духовно-культурного розвитку в Україні, і, зокрема, дослідженні історичної еволюції церков Київської традиції. 

На завершення курсу учасники отримають сертифікат із переліком прослуханих тем і годин. 
Організатори покривають фінансові витрати на проживання та харчування учасників, а також виготовлення матеріалів семінару. Транспортні витрати покриваються самими учасниками. 

Учасники проживатимуть у Марійському духовному центрі (с. Зарваниця), а заняття відбуватимуться у приміщенні семінарії та історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Громницького, 1-а) з 20 червня до 26 червня 2016 року. 

Обов’язковою умовою зарахування на навчання є підготовка наукового реферату, присвяченого дослідженню тієї чи іншої сторінки історії Церкви (вибір теми довільний у межах означеної проблематики, вимоги до робіт додаються). 

Окрім того, потенційні учасники літньої школи повинні заповнити анкету доданого зразка, для забезпечення максимально комфортних умов навчання і проживання під час пропонованих студій. 

Термін подання робіт – до 10 травня 2016 року. 
Конкурсна робота й аплікаційна форма повинні бути відправлені на електронну адресу: elherman@ukr.net, в темі листа вказати: «Матеріали для участі у конкурсі (прізвище автора)». Всі додатки відправляються у pdf-форматі. 

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду на конкурс не прийматимуться. 

Результати конкурсу будуть оголошені 1 червня 2016 року. 

Орієнтовні теми конкурсних робіт: 
• історія буття церков Київської традиції в Україні; 
• ранній і пізній протестантизм в Україні; 
• релігії національних меншин в Україні; 
• міжконфесійні і православно-церковні відносини в Україні: історія та сучасні тенденції; 
• Церква – Держава – Громадянське суспільство; 
• особливості та проблеми формування національно орієнтованої Церкви. Чи має перспективи проект Помісної церкви в Україні? 
• видатні постаті в історії Церкви та її сучасній діяльності; 
• теоретико-методологічні проблеми дослідження релігійно-церковного життя України. 

Конкурс проводиться за двома номінаціями: 
• «Кращі роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл, кандидатів та дійсних членів МАН (учні 9-11 класів)», 
 • «Кращі роботи серед студентів вищих навчальних закладів 1-3 курсів навчання». 
У результаті конкурсу буде відібрано 10 кращих робіт з кожної із номінацій, автори яких матимуть можливість представити їх під час роботи школи. 

Вимоги до робіт: 

Конкурсна робота має бути оформлена у вигляді статті обсягом 15-20 тис. знаків для студентів та щколярів (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5). Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр.: [15, 3]). Список літератури подається наприкінці тексту в алфавітному порядку. 

На титульному аркуші в правому куті слід вказати прізвище та ім’я автора, навчальний заклад чи установу, контактну адресу (у т.ч. e-mail, номер телефону). 
Окремим файлом потрібно надіслати анкету учасника (додається до листа). 
Робота повинна містити: 
• титульний аркуш, в якому зазначено номінація та назва роботи; 
• зміст; 
• текст роботи, який має включати в себе вступ, мету, задачі роботи, методику дослідження, отримані результати, висновки; 
• список використаної літератури. Наукові роботи, подані з порушеннями вказаних вимог або пізніше зазначеного терміну, не приймаються на Конкурс. 

При оцінці робіт будуть враховуватися: 
• переконливість обґрунтування вибору теми конкурсної роботи; 
• логічність структури дослідження, повнота і самостійність розкриття теми; 
• послідовний і аргументований виклад позицій автора; 
• якість доказової бази (опора на документи, історичні свідчення, наукові дослідження та ін.); 
• вміння працювати з історичними джерелами; 
• оригінальність мислення і творчий підхід. 

Критерії оцінки роботи (максимум оцінки – 100 балів): 
а) відповідність змісту роботи тематиці заходу (до 35 балів); 
б) відповідність змісту роботи назві статті (до 30 балів); 
в) рівень розкриття проблеми (до 20 балів); 
г) відповідність академічному стилю викладу матеріалу (до 10 балів); 
д) використання джерел для роботи (до 5 балів). 

Кафедра стародавньої та середньовічної історії 
Керівник проекту – доктор історичних наук,
професор Елла Володимирівна Бистрицька

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси