На географічному факультеті провели семінар, присвячений статистиці 31.03.2016


На географічному факультеті провели семінар, присвячений статистиці


В рамках тижня кафедри, що проходив з 29 лютого по 3 березня, на кафедрі географії та методики її навчання 1 березня провели семінар "СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ". Відповідальні за проведення – доценти Б. В. Заблоцький, М. В. Потокій. 


У вступній доповіді доцент Б. В. Заблоцький розкрив суть статистичних методів як комплексу прийомів зі збору масових даних, їхнього узагальнення, представлення, аналізу й інтерпретації. Без статистичної підготовки ускладнене сприйняття й адекватне розуміння різноманітної інформації. Оволодіння статистичними методами є необхідною умовою успішного засвоєння курсу географії. Статистика розробляє спеціальну методологію дослідження та обробки матеріалів: статистичні спостереження, метод групувань, метод середніх величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень та інші методи аналізу й узагальнення статистичних даних. Основою статистичного методу дослідження в суспільній географії є статистичні дані. За їх допомогою сукупності географічних об’єктів піддаються групуванню, типології, класифікації, за ними вивчаються варіації, кореляційні залежності, динаміка суспільно-географічних об’єктів, явищ і процесів.


Наочне представлення величин статистичних показників подається у вигляді таблиць (простих, групових, комбінованих), текстів, графіків, діаграм і карт.


Таким чином, успішне оволодіння статистичними методами передбачає: проведення збору статистичної інформації, групування об’єктів, явищ і процесів (проведення класифікації й типології), обчислення узагальнюючих показників (абсолютних, відносних, середніх), виявлення відмінностей між одиницями спостереження, виявлення і встановлення кореляційних зв’язків, прогноз тенденцій розвитку об’єктів, явищ і процесів у часі, представлення результатів обробки статистичних даних у формі таблиць, діаграм, графіків, картографічних моделей.


У своїй доповіді доцент М. В. Потокій розкрив суть двох так званих “статистичних” способів картографічного зображення – картодіаграми і картограми, на конкретних прикладах показав використання абсолютних і відносних показників. Картодіаграма – спосіб розподілу певного явища в абсолютних одиницях в розрізі одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного. Картографуються абсолютні показники: кількість населення, виробництво й споживання певних видів продукції, валові збори сільгоспкультур, обсяги будівництва, протяжність транспортних магістралей тощо. Застосовують діаграмні фігури лінійні, площинні й об’ємні. Картограма – спосіб зображення середньої інтенсивності явища в межах одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного. Картографують відносні показники: густоту населення, народжуваність, смертність, урожайність сільгоспкультур, виробництво і споживання певних видів продукції на одну особу, частки та процентні відношення тощо.


Заступник начальника Головного управління статистики у Тернопільській області Наталія Степанівна Дідуник ознайомила присутніх із структурою Управління, методами роботи зі збору, обробки й доведення до споживачів, можливостями використання статистичної інформації, яка оприлюднюється Головним управлінням, у роботі господарських, навчальних, науково-дослідних та конструкторсько-проектних установ.


За допомогою даних Головного управління статистики у Тернопільській області розробляються програми соціально-економічного розвитку краю на найближчу й віддалену перспективу, проектуються заходи з удосконалення галузевої, функціональної, територіальної й організаційної структури господарського комплексу, окремих секторів економіки.    


Н.С.Дідуник детально охарактеризувала сайт Головного управління, а також ознайомила учасників семінару із друкованою продукцією: бюлетенями, збірниками, щорічниками, які видаються як централізовано, так і на індивідуальне замовлення. Значну частину інформації Управління представляє на електронних носіях.


Співробітники Управління контактують із статуправліннями сусідніх областей, центральними статистичними органами, узагальнюють інформацію, яку розповсюджують серед користувачів як в межах області, так і за її межами. 


Наталія Степанівна відповіла на численні питання, після чого зав’язалася жвава дискусія, у якій взяли участь завідувач кафедри професор М.Я.Сивий, доценти О.В.Варакута, М.В.Питуляк, М.Р.Питуляк, П.М.Дем’янчук, Б.В.Заблоцький, М.В.Потокій, С.В.Гулик, викладачі І.Л.Дітчук, Б.Б.Гавришок, студенти 2-5 курсів. Усі присутні погодилися продовжити співпрацю кафедри й Головного управління статистики.  


Дата:  31.03.2016 12:53:00

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси