Активна наукова та дослідницька діяльність фахівців університету диктує нові вимоги до діяльності спеціалізованих вчених рад та власних фахових видань


Активна наукова та дослідницька діяльність фахівців університету диктує нові вимоги до діяльності спеціалізованих вчених рад та власних фахових видань24 травня відбулося засідання вченої ради ТНПУ ім.В.Гнатюка, на якому розглядалися актуальні питання діяльності спеціалізованих вчених рад та фахові видання університету. Сьогодні в університеті успішно функціонують п'ять спеціалізованих вчених рад, де протягом 2015 р.  науковцями з усіх регіонів України захищено 45 дисертацій. Проректор з наукової роботи та сіжнародного співробітництва Б.Б.Буяк в своїй доповіді відзначив, що 55 науково-педагогічний працівників університету задіяні в роботі спеціалізованих вчених рад вишів України.

В ТНПУ ім.В.Гнатюка розробки науковців публікуються в 14-ти періодичних наукових збірниках (в тому числі міжнарожних), десять з яких внесені до Переліку наукових фахових видань України. Окрім того, в університеті періодично друкуються нефахові журнали та збірники праць. Діяльність редакцій спрямована на включення вітчизняних наукових видань до міжнародних наукометричних баз даних.

Зазначено, що в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на квітень наш університет піднявся з 46 на 44 місце, а у системі Webometrics перемістився з 50 на 42 позицію.

Зростає науково-методичний та науково-практичний доробок працівників наукової бібліотеки університету, постійно оновлюється повнотекстова електронна база даних університету, а це  більше 4928 назв електронних видань. Розвивається сайт бібліотеки, акцивно функціонує віртуальна довідка,  
На засіданні наголошено на необхідності покращення конкурентоспроможності власних видань та побудови стратегії подальшого розвитку. Для координації видавничої діяльності університету планується створення Редакційної служби. 

В університеті і надалі активно використовуватиметься програма "Антиплагіат". Вимогою часу є створення на сайті університету розділу "Наукометрія". Також передбачено створення окремих сайтів  періодичних фахових вилдань університету.  

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси