ЗМІ про нас. Про що говорили науковці ТНПУ ім.В.Гнатюка в Тернопільській ОДА?


ЗМІ про нас


 Про що говорили науковці ТНПУ ім.В.Гнатюка в Тернопільській ОДА?
Програма круглого столу від 26.05.2016 року м.Тернопіль


Тема: «Досягнення Української державності крізь призму європейських стандартів».

Мета: популяризація досягнень української державності крізь призму європейських стандартів.

Завдання: розробити пропозиції для активізації процесу інтегації України у ЄС.


Організатори:

Громадська рада при Тернопільській облдержадміністрації.

Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації.Модератор:

Голова Громадської ради при управлінні освіти і науки при Тернопільській облдержадміністрації, заступник Голови Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ТНПУ імені В.Гнатюка Чорна Ірина Михайлівна.Запрошені:


заступник голови облдержадміністрації Юрик Юрій Зеновійович;

заступник голови обласної ради Крупа Любомир Левкович;

члени Громадської ради при облдержадміністрації;

провідні науковці Тернопільської області;

керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;

працівники структурних підрозділів облдержадміністрації;

працівники виконавчого апарату обласної ради;

представники об’єднання громадян;

представники засобів масової інформації.


Із вступним словом до учасників круглого столу звернулися заступник голови облдержадміністрації Юрик Юрій Зеновійович та заступник голови обласної ради Крупа Любомир Левкович, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Кульчицький Ігор Володимирович.


Тематика доповідей

1.Енергоефективність - європейський досвід.

Доповідач: Голова Громадської ради при облдержадміністрації, доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ, завідувач каф. машинознавства та комп’ютерної інженерії ТНПУ ім. В.Гнатюка - Федорейко Валерій Степанович.


2. Роль України в активізації системи колективної безпеки в Європі. 

Доповідач: заступник Голови Громадської ради при облдержадміністрації,викладач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності ТНПУ ім. В.Гнатюка. Полковник Національної Гвардії України у відставці - Варакута Олександр Павлович.


3.Перспективи українських підприємств для виходу на ринки ЄС.

Доповідач:перший заступник голови регіональної ради підприємців при облдержадміністрації Колос Ольга Степанівна.


4.Технології підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ України та Польщі: позитивний досвід та перспективи.

Доповідач:доктор педагогічних наук, професор, завідувач каф. педагогіки і методики початкової освіти ТНПУ ім. В.Гнатюка - Янкович Олександра Іванівна.


5.Європейський підхід до якісного медичного обслуговування в області.

Доповідач: головний лікар комунальної установи ТОР «Центр здоров’я» - Слівінська Ганна Василівна.


6.Сучасний стан психологічної служби в Україні. Стратегія розвитку психології в системі освіти.

Доповідач: завідувач центру практичної психології та соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти - Коротюк Зоряна Михайлівна.


7.Порівняльний аналіз основних підходів в організації діяльності соціальних працівників в Україні та країнах Європи.

Доповідач: кандидат педагогічних наук, доцент каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи ТНПУ ім. В.Гнатюка - Слозанська Ганна Іванівна.8.Інститут омбудсмена: Україна та європейський досвід.

Доповідач: кандидат юридичних наук, доцент, завідувач каф. міжнародного права та Європейської інтеграції ТНЕУ - Жукорська Ярина Михайлівна.


9.Залучення коштів міжнародних фондів у процесі реалізації спільних програм.

Доповідач: заступник начальника управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу - Зарицька Наталія Остапівна.


Резолюція круглого столу

від 26.05.2016р. м.Тернопіль

Тема:«Досягнення Української державності крізь призму європейських стандартів».

Мета:популяризація досягнень української державності крізь призму європейських стандартів.

Завдання:розробити пропозиції для активізації процесу інтегації України у ЄС.

Пропозиції:


У галузі енергоефективності:


1.Активізувати роботу по реалізації програм з енергоефективності.

2.Впровадити у виробництво проекти, задекларовані у програмі 2020.

3.Ініціювати роботи націлені на реформу теплокомуненерго.

В оборонній галузі:


1.Пропагувати службу в ЗСУ за контрактом тазапроваджувати в Україні стандарти НАТО.

2.Активізувати створення законодавчої бази для переходу України на контрактну армію.

3.Ініціювати розробку науково-методичної бази для загальнообов’язкової підготовки населення до дій в у мовах надзвичайних ситуацій.

4.Активізувати відновлення роботи оборонної промисловості України.


У соціально-психологічній галузі:


1.Розвивати систему соціальних служб через впровадження посад соціальних працівників у територіальних громадах та діючих соціальних службах, установах і організаціях (геріатричних будинках, будинках інтернатного типу, центрах соціально-психологічної реабілітації, центрах зайнятості, у військових частинах).

2.Забезпечити комплексне надання соціальних послуг особам/сім’ям у СЖО за місцем проживання через створення системи інтегрованих соціальних служб, організованих за принципом «єдиного вікна».

3.Забезпечити можливості для здобуття освіти за спеціальністями «Соціальна робота» та «Психологія» волонтерам, які працюють із учасниками АТО та ВПО з метою визнання їх професійної компетентності.

4.Налагодити систему підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників з метою забезпечення якісного надання соціальних послуг.

5.Ініціювати створення державних центрів соціально - психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.

6.У територіальних громадах ввести посади методистів, психологів.

7.Розвивати та укріплювати мережу державних центрів психологічної допомоги, психологічних консультацій.

8.Ініціювати створення координаційного центру громадських організацій, діяльність яких спрямована на допомогу дітям (сім'ям), що знаходяться у складних життєвих обставинах.У галузі освіти:


1.Сприяти впровадженню інноваційних підходів у організації навчально-виховного процесу.

2.Розвивати та популяризувати наукові теорії, методологічні розробки, досягнення освітян України.

3.Сприяти впровадженню передового європейського досвіду у систему освіти України.

4.Сприяти створенню у м. Тернополі Центру дозвілля дітей та молоді (із функціонуванням гуртків творчості; музичних, танцювальних, образотворчих студій, «спільнот допитливих»), а також експериментальних навчально-виховних закладів нового типу за прикладом європейських держав.

5. Створити фонд із коштів меценатів для фінансування друку підручників, посібників, художніх книг, авторами яких є викладачі ВНЗ.

6. Активізувати роботу по розробці механізмів фінансування ПТНЗ, які забезпечують державу кваліфікованими робітничими кадрами.

7. Розробити програму спецкурсу для ЗНЗ «Онови економічної грамотності та бережливого ставлення до ресурсів країни».

8.Недопускати скорочення кваліфікованих педагогічних працівників.

9.Забезпечити працівникам освіти належну оплату праці у співвідношенні до зарплат освітян країн Європи.

10.Забезпечити підвищення стипендіального фонду та забезпечення чіткого механізму та прозорого контролю за його використанням.

12.Збереження та розширення мережі навчальних закладів позашкільної освіти.

13.Заборонити в навчальних закладах збір коштів готівкою. Розробити механізм внесення благочинних внесків на потреби навчального закладу виключно через платіжні термінали.

14.Активізувати роботу по запровадженню в ЗНЗ профільної освіти в Україні.

15.Ініціювати розробку та запровадження у середніх та старших класах ЗНЗ кредитно-модульної системи оцінювання.

У галузі медицини:


1.Залучати кошти меценатів для покращення матеріальної бази літніх оздоровчих таборів для дітей та молоді.

2.Запровадити єдину форму обліку та звітності про цільове використання благочинних внесків громадян у медичних установах. Здійснювати контроль за дотриманням принципу добровільності пожертв. Встановити в медичних закладах платіжні термінали.

3.Заборонити оренду приміщень державних медичних установ.

4.Перелік та вартість платних послуг, які надаються у державній медичній установі оприлюднювати на дошці оголошень установи.

6.Забезпечити контроль про цільове використання коштів, отриманих за платні послуги.

7.Провести контент аналіз цінової політики аптек Тернопільської області.

8.Ініціювати звернення до комітету ціноутворення про єдиний максимальний відсоток торгівельної надбавки на медичні засоби відносно їх собівартості.

9.Запровадити чіткий контроль і відповідальність за порушення допустимих меж ціноутворення в аптечній мережі.

10.Створювати хоспісні відділення у кожній громаді, районному, обласному центрах.

11. Не допускати зменшення бюджетного забезпечення медичних закладів та скорочення ліжкового фонду.

12.Не допускати скорочення кваліфікованого медперсоналу.


У аграрно-промисловій галузі:


1.Розробити проект оптимізації використання аграрного потенціалу Тернопільської області.

2.Сприяти популяризації досягнень вітчизняних вчених та впроваджувати їх у практику та виробництво.

3.Активізувати роботу по розвитку вітчизняної промисловості, будівництву заводів, фабрик, створенню робочих місць.

4.Рекламувати продукцію та сприяти розвитку вітчизняного виробництва.

5.Розпочати заходи по відновленню роботи заводів та фабрик, які знаходяться на території Тернопільської області, функціонування яких припинено через недолугий менеджмент та корупційні дії.

У правозахисній галузі:

1. Ініціювати відображення у Законі України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини поновлення порушених прав громадян (компенсація, відшкодування збитків, в тому числі моральних, притягнення винних до відповідальності).

2. Ініціювати запровадження спеціалізованого інституту - військового омбудсмена.

3. Ініціювати введення додаткового правозахисного інституту - місцевого (територіального) омбудсмена.

4. Активізувати роботу по запровадженню практики роботи третейських судів.

5.Ініціювати удосконалення Кримінально-процесуального кодексу України в частині захисту потерпілих та обвинувачених, а саме забезпечення гарантій надання доступу захисникам та представникам до матеріалів кримінальних проваджень. Розширення прав захисту потерпілих та обвинувачених в частині забезпечення права надання доказів не тільки на стадії досудового слідства, а і в суді. Розмежувати юридичні категорії «проступок» та «кримінальний злочин».

6.Забезпечити контроль за дотриманням правоохоронними органами ст. 214 КПК України про внесення до ЄРДР звернень громадян про кримінальні правопорушення.

7.Активізувати процес передачі функцій досудового слідства від слідчих прокуратури державному бюро розслідування.


У всіх галузях:


Активізівати роботу та розширити повноваження громадської антикорупційної експертизи.


20 хвилин


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси