V міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання-2016 13.06.2016V міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання-2016


Оргкомітет V Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань повідомляє про те, що прийом статей до додаткового 3-го тому наукових публікацій завершується 30 червня 2016 року.


Вихід збірника з друку відбудеться 15 липня 2016 року.


Тематитичні напрями статей


1. Г.І. Челпанов: історичні аспекти становлення психології як самостійної науки

2. Педагогіка майбутнього: технології плекання довершеної особистості

3. Психологія ХХІ століття: здобутки та перспективи

4. Філософія людини, суспільства і культури: виміри третього тисячоліття

5. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні

6. Культурно-історичний потенціал гуманітарних наук: виклики сьогодення

7. Соціальні технології впливу: імператив гуманістичності та гуманності

Збірник наукових праць є фаховим науковим виданням з педагогічних, психологічних та філософських наук і включений до реєстру ДАК (ВАК) України. Детальна інформація в інформаційному листі. 


Дата:  13.06.2016 15:30:00

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси