Аналітики ТНПУ успішно захистили  магістерські роботи (ФОТО)

Аналітики ТНПУ успішно захистили

магістерські роботи

20 грудня 2021 р. відбувся захист наукових робіт за другим магістерським рівнем спеціальності 033 «Філософія» освітньої програми «Аналітика суспільних процесів».

Екзаменаційна комісія під головуванням докторки філософських наук, професорки кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди Триняк Майї Вікторівни та у складі членів комісії: ректора Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктора філософських наук, професора кафедри філософії та суспільних наук Буяка Б.Б., завідувача кафедри філософії та суспільних наук, кандидата економічних наук, доцента Григорука А.А., кандидата філософських наук, доцента Морської Н.Л., кандидата філософських наук, доцента Поперечної Г.А., секретаря комісії Козіброди Я.С., відзначила високий рівень підготовки та захисту магістерських робіт.

Вітальне слово ректора
Вітальне слово ректора

Доповідають магістранти
Доповідають магістранти

До захисту магістерських робіт було допущено 11 магістрантів, з них: денної форми навчання – 9 магістрантів, заочної – 2. Усі роботи мали необхідну документацію і були оформлені згідно з вимогами. Цьогоріч вразила тематика робіт, охоплений широкий спектр суспільних проблем, здійснено їх філософський аналіз і з практичними висновками.

Під час захисту
Під час захисту

Аналітики ТНПУ успішно захистили магістерські роботи
Аналітики ТНПУ успішно захистили магістерські роботи

Усі роботи виконувались на кафедрі філософії та суспільних наук. Науковими керівниками були: один доктор філософських наук, професор, два кандидати філософських наук, доценти, два кандидати економічних наук, доценти, один кандидат історичних наук, доцент. 

Результати захисту магістерських робіт (отримані бали) оголошувались в день проведення засідання екзаменаційної комісії. Результатом захисту на денній і на заочній формі стала 100% кількісна і якісна успішність. Окремі студенти, які виявили високі знання упродовж навчання і на захисті магістерських робіт, рекомендовані до навчання в аспірантурі, зокрема, Гороховянко І.С. та Синоруб М.В.

Уже магістри і комісія після захисту.
Уже магістри і комісія після захисту

Пишаємось нашими магістрантами!


Доцент Морська Н.Л.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси