Запрошуємо до участі в науково-практичній Всеукраїнській конференції "Актуальні питання історії України у ІІІ тисячолітті"

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти,  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

Державний архів Тернопільської області, ГО «Нове покоління Тернопільщини»


ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

 у науково-практичній Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів, вчителів, науковців, приуроченій 150-річчю від Дня народження Михайла Грушевського


Актуальні питання історії України у ІІІ тисячоліттіКонференція відбудеться 22 листопада 2016 р.


Робочі мови конференції: українська, англійська.


У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

1.                 Основні проблеми викладання історії у ВНЗ та інших освітніх закладах України.

2.                 Історична регіоналістика та історичне краєзнавство.

3.     Психолого-педагогічні та методологічні аспекти викладання історії України у навчальних закладах.

4.                 Етнологія.

5.                 Археологія.

6.                 Актуальні питання історії України ХХ ст.

7.                 Актуальні питання всесвітньої історії ХХ ст.

8.                 Україна на зламі тисячоліть: історичні та цивілізаційні виклики.


За результатами конференції планується видання тез та збірника статей. Можлива заочна участь в конференції.Заявку на участь у конференції разом із текстом тез виступу просимо надсилати до 1 листопада 2016 року з позначкою « Конференція» на електронну адресу (e-mail): tocippo@gmail.com


Вартість участі у конференції: оргвнесок для учасників – 100 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та випуск тез конференції). Проживання та харчування за рахунок учасників конференції Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить близько 60 грн. за добу. Вартість публікації однієї сторінки в збірнику статей становить 20 грн.

Оплату здійснювати на рахунок Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти: 31551201147804 ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, ЄДРПОУ 02139788.Вимоги до оформлення статті/тез для публікації у збірнику:

Обсяг статті – до 0,5 друкованого аркуша. Обсяг тез – до 0,2 друкованого аркушаПослідовність розміщення елементів статті/тез: УДК; прізвище автора; назва статті/тез (великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті/тез; виклад основного матеріалу статті/тез; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва статті/тез, анотація і ключові слова двома мовами (російською та англійською).

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті/тез англійською мовою («машинний» переклад не допускається).Посилання у квадратних дужках відповідно до того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само», «Там же» – не допускаються. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Статті/тези подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; праве – 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1,25 см.Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності), посада та місце роботи або навчання, контактні дані (електронна/поштова адреса, телефон). Назва файлу статті/тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад:Petrenko.doc). Для статті з позначкою st, для тез – tz. Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko _avtor.doc .Оплату проводити після прийняття статті/тез організаторами. Для підтвердження оплати надіслати електронний варіант квитанції (чеку) на e-mail tocippo@gmail.comУВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті, несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають згаданим вище вимогам.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до:

Мисика Володимира Святославовича, заступника директора ТОКІППО, голови оргкомітету конференції, тел. 0684293095

Янюка Івана Федоровича, голови ГО «Нове покоління Тернопільщини», заступника голови оргкомітету конференції, тел. 0981274115


E-mail: tocippo@gmail.com

Статті/тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться. Заявка на участь (повні відомості про автора):

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:

Посада:

Курс, рік навчання:

Вчений ступінь:

Вчене звання:

Напрямок (секція):

Назва тез / доповіді:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Контактна інформація:


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси