Освіта: рейтинг прозорості національних ВНЗ


ЗМІ про нас

Освіта: рейтинг прозорості національних ВНЗ


Сфера вищої освіти, на яку йде близько 6% від загальнодержавних видатків, повинна стати об'єктом прискіпливої уваги у контексті боротьби за прозорість та публічність, - повідомляє Аналітичний центр CEDOS


Експерти CEDOS оцінили готовність 110 національних вищих навчальних закладів бути відкритими у своїй роботі. Кожен університет отримав п'ять запитів з вимогою відповідно до норм Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати такі дані:

 (1) декларації про доходи ректорів та проректорів; 
 (2) штатні розписи;
 (3) коштори та звіти про їх виконання;
 (4) перелік майна, який знаходиться на балансі ВНЗ; 
 (5) перелік транспортних засобів, які знаходяться на балансі ВНЗ. 


Також було перевірено готовність виконувати норми Закону про надання інформації телефоном: кожен зі 110 університетів попросили телефоном повідомити дані про кількість студентів, які навчаються у виші. Окремо було проаналізовано, чи оприлюднюють університети на своїх офіційних сайтах інформацію про план державних закупівель.


За результатами рейтингу Тернопільський національний пердагогічний університет імені Володимира Гнатюка увійшов в десятку найкраших вишів -  посів почесне 8 місце.


Рейтинг прозорості університетів є одним із багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Ми показуємо, наскільки університети готові бути відкритими та інформувати власних студентів і викладачів, а також широку громадськість, про власну політику через свої сайти. Ми укладаємо цей рейтинг з метою віднайти найкращі практики серед українських університетів та всередині кожного університету серед різних факультетів та кафедр, аби поширити ці практики на якомога більше веб-сторінок українських вишів. 

Доступ до інформації слугує основою для впровадження дієвих механізмів забезпечення якості освіти. Цей чинник набирає ще більшої ваги за умов децентралізації, що розпочалася у системі вищої освіти України. Ми переконані, що автономію університетів повинна супроводжувати прозорість та відкритість для викладачів, студентів, абітурієнтів та широкої громадськості. Власне, доступ до інформації став одним із 10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ESG), які були затверджені на останній конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Володіючи інформацією про навчальні програми, абітурієнти та студенти здатні зробити більш зважений вибір щодо свого майбутнього фаху. Фінансова прозорість — це запорука довіри суспільства і, що важливо для майбутнього розвитку, донорів та меценатів. Адміністративна прозорість є підвалиною для поширення інформації про права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу, боротьби з порушенням їхніх прав, корупцією, кумівством та непотизмом. Національне опитування студентів, проведене у лютому 2016 року компанією Gfk на замовлення CEDOS, показало, що сайти університетів були джерелом інформації під час вибору ВНЗ для 56% теперішніх студентів. Цей показник має тенденцію до зростання. Нові покоління вступників будуть дедалі більше спиратись на сайти університетів, обираючи свою майбутню спеціальність та ВНЗ. У таких умовах сайт стає стратегічно важливим інструментом інформаційної політики, за допомогою якого ВНЗ має змогу знаходити абітурієнтів, які відповідають вимогам університету. Водночас згадане опитування показує, що 59% студентів відчували брак інформації під час вибору університету. У питанні множинного вибору найбільше відповідей набрала нестача інформації про перспективи працевлаштування (22%), бази та можливості практики (18%), програми міжнародних обмінів (16%) та інформації про сам зміст програм і дисциплін (15%), кваліфікацію викладачів (13%). Такі дані та рекомендації ESG, як теоретичні підвалини, спонукали аналітичний центр CEDOS провести дослідження інформативності сайтів ВНЗ.


Протягом лютого-липня 2016 року ми здійснили контент-аналіз інформації, оприлюдненої на офіційних сайтах університетів їхніх факультетів та кафедр, та відповідей на інформаційний запит. Було обрано 6 складових (індикаторів), за якими виставлялись оцінки: адміністративна, фінансова прозорість, стратегічний план розвитку, інформація про можливості працевлаштування для випускників, інформація про можливості міжнародного обміну та інформування про зміст навчання. Ці складові були поділені на понад 40 окремих параметрів, які детально описані у методології. Ми свідомо не публікували цьогорічний рейтинг під час вступної кампанії, щоб не впливати на вибір абітурієнтів, адже на сьогодні ми не маємо підтверджених даних про кореляцію між наповненістю сайтів ВНЗ та рівнем якості освітніх програм у цьому ВНЗ. Хоча ми пов’язуємо інформативність сайтів із створенням необхідних умов для забезпечення якості освіти, про що детальніше написано нижче.


Дослідження охопило усі державні та комунальні університети, академії та інститути, окрім вишів силових структур, які мають специфічний режим доступу до інформації. Загалом мова йде про 186 вищих навчальних закладів, в яких навчається 1,25 млн студентів, тобто понад 91% усіх студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації за старою класифікацією.

За результати дослідження кожен ВНЗ отримав на свої офіційні електронні скриньки індивідуальні рекомендації для покращення інформативності своїх веб-сторінок, в яких були виокремлені як сильні, так і слабкі сторони сайтів кожного університету.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси