Готуємося до конференції «Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс»


Готуємося до Всеукраїнської науково-практичної конференції
 «Рівність, лідерство, спілкування
 в європейських прагненнях 
української молоді:
 ґендерний дискурс»

                   

 Міністерство освіти і  науки України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сумський державний університет, Науково-дослідний центр з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України - ТНПУ імені Володимира Гнатюка запрошують до участі  у Всеукраїнській науково-практичній конференції

 

«РІВНІСТЬ, ЛІДЕРСТВО, СПІЛКУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАГНЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ҐЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС»

 

Оргкомітет конференції запрошує науковців, психологів, педагогів, працівників системи освіти, вчителів, аспірантів, магістрів, студентів та усіх, кого цікавить гендерна проблематика узяти учать у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс», яка відбудеться 05–07 жовтня 2016 року на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


В рамках роботи конференції планується зустріч з представництвом Всеукраїнської мережі осередків ґендерної освіти ВНЗ, засідання у форматі круглого столу, майстер-класи тощо.

 

Матеріали тез просимо надсилати до 5 жовтня 2016 року на електронну адресу: iruna.shulga@yandex.ua Шульга Ірина.

 

Вимоги до оформлення публікації

Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Файл із текстом статті називати латиницею за зразком Petrenko_stattya. Публікації можуть містити малюнки, схеми, діаграми тощо. Обсяг статті – до 3 сторінок (включно з малюнками, таблицями і діаграмами).

У верхньому правому куті вказується ім’я, прізвище автора. Через один рядок подається  назва статті друкованими (великими) літерами по центру.

Через один рядок – анотація українською і англійською мовами (курсивом). Основний текст статті подається нижче, через 1 рядок. Цитування й посилання внутрішньотекстове з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку і після коми – сторінка, на зразок [1, с. 123]. При оформленні тексту варто використовувати таку форму лапок   «...», апострофа   ’, тире  – та дефіс  -. Лапки закривати перед посиланням, наприклад «...» [1, с. 123].

Через 1 рядок після основного тексту тез в алфавітному порядку подати бібліографічний апарат за взірцем: 

 

Література

  1.  
  2.  
  3. …..

 Адреса оргкомітету конференції: Центр з проблем гендерної освіти та виховання молоді НАПНУ-ТНПУ, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, індекс 46027.

            Контактні телефони:

(096) 731 07 51 – Шульга Ірина.

(067) 674 60 26 – Кікінежді Оксана Михайлівна;

      e-mail: iruna.shulga@yandex.ua Шульга Ірина.

 

ЗАЯВКА на друк тез

Обов’язковим є заповнення всіх позицій у заявці.

Файл із заявкою називати латиницею (наприклад, Petrenko _zajavka).

1.                   

Прізвище, ім’я та по батькові

 

2.                   

Назва тез

 

3.                   

Місце роботи / навчання (місто, назва вищого навчального закладу, факультет, кафедра

 

4.                   

Науковий ступінь, вчене звання, посада

 

5.                   

Контактний телефон

 

6.                   

Електронна адреса

 

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси