У ТНПУ ім. В. Гнатюка прийняли Кодекс честі (ФОТО)


У ТНПУ ім. В. Гнатюка прийняли Кодекс честі


27 вересня 2016 року на засіданні Вченої ради було прийнято Кодекс честі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, що встановлює загальні, обов’язкові для дотримання моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в університеті. Також було затверджено Положення про запобігання і виявлення плагіату та інших видів академічної нечесності у навчально-методичній та науково-дослідній роботі працівників університету та здобувачів вищої освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка.


Практика впровадження Кодексів честі у вищих навчальних закладах України нова, проте накопичений багатий та цікавий світовий досвід. Підтримуючи кращі зарубіжні традиції, університет прагне створити середовище, яке сприятиме навчанню і роботі, прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку студентів і працівників, підтриманню особливої університетської культури взаємовідносин. Кожен член університетської спільноти робить неоціненний внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації. Кодекс є переліком настанов та цінностей, дотримання яких представниками спільноти ТНПУ є необхідним як на території університету, так і поза ним. Загальними принципами, якими мають керуватися члени університетської громади, є:


-        Принцип законності. У своїй діяльності члени університетської громади суворо дотримуються законів, а також стимулюють інших поважати закон та неупереджено застосувати його вимоги.


-        Принцип взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в університетському середовищі, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей, позбавляє страху перед привласненням іншими результатів діяльності.


-        Принцип чесності та порядності. У навчальній та викладацькій діяльності, наукових дослідженнях, практичній роботі тощо представники університетської громади зобов’язані діяти чесно, бути відвертими й у жодному разі свідомо не висувати неправдивих тверджень.


-        Принцип ввічливості та толерантності. Члени університетської спільноти повинні привітно та доброзичливо поводити себе з іншими людьми, поблажливо і терпимо ставитися до чиїхось думок, поглядів, переконань тощо.


-        Принцип справедливості та об’єктивності. У взаємовідносинах між членами університетської громади важливим є неупереджене ставлення один до одного, правильне й об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності, здатність розглядати дискусійні питання відсторонено, незважаючи на особисті вподобання чи вигоду.


-        Принцип сміливості. Імплементація цінностей та ідей академічної чесності засвідчує, що переведення їх зі слів у дії вимагає самовідданості та рішучості, готовності вистояти перед тиском тих, хто не радо зустрічає ці прогресивні зміни в системі освіти. Сміливість виявляється у здатності діяти згідно з власними переконанннями, незважаючи на страх.


-        Принцип академічної свободи. Член університетської громади вільний у виборі об’єктів та методів досліджень, може висловлювати і поширювати будь-які ідеї та погляди, обґрунтовано критикувати ідеї та погляди інших. Академічну свободу обмежують лише чинне законодавство та професійна етика. Дискримінація та зведення рахунків через критичні чи контроверсійні висловлювання неприпустимі.


-        Принцип компетентності і професіоналізму. Працівники та студенти ТНПУ зобов’язані підтримувати найвищий рівень компетентності у роботі та навчанні, постійно підвищувати свій науковий, освітній рівні відповідно до принципу «від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя».


-        Принцип добросовісності та відповідальності. Студенти та працівники університету повинні відповідати за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе обіцянки та зобов’язання. Бути відповідальним – це протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб і слугувати прикладом для інших, усвідомлення і готовність діяти раціонально для блага суспільства.


-        Принцип партнерства і взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та дослідницьких результатів представники університетської громади орієнтуються на суб’єкт-суб’єктну або партнерську взаємодію.


-        Принцип взаємоповаги. Повага в університетському середовищі має бути взаємна і вимагає виявлення її як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі, статусу. Варто поважати й цінувати різноманітні, у тому числі й протилежні думки та ідеї. Особа, яка навчається, – незалежна особистість і партнер, а не тільки об’єкт педагогічної діяльності.


-        Принцип особистого прикладу. Утвердження академічної чесності, гуманістичних цінностей, ідеалу у міжособистісних відносинах можливе тільки на основі власного прикладу. Це найкращий метод виховання та вдосконалення системи суспільних відносин.


-        Принцип прозорості. З метою уникнення зловживань посадовим становищем з боку обраних чи призначених представників університетської громади необхідно зробити прозорими процедури, які стосуються освітньої, науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності, а на вимогу членів колективу надавати інформацію щодо діяльності університету, крім тієї, доступ до якої обмежено законодавством.


-        Принцип безпеки та добробуту громади ТНПУ. Студенти і працівники повинні піклуватися про безпеку та добробут в університеті. Діяльність студентів і працівників університету не повинна створювати загрози їхньому життю, завдавати шкоди здоров’ю та майну університетської громади загалом та кожного члена зокрема.


-        Принцип шанобливості. Члени університетської громади зобов’язані шанувати історію Університету та людей, які зробили внесок у його розвиток.


                 Дотримання зазначених принципів має бути справою честі всіх членів університетського співтовариства. Затвердження Кодексу честі ТНПУ ім.В.Гнатюка відбудеться на Конференції трудового колективу університету.


Маряна Підодвірна

До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси