Розширене засідання програмних рад на кафедрі соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності ТНПУ (ФОТО)

Розширене засідання програмних рад

на кафедрі соціальної роботи та менеджменту

соціокультурної діяльності
ТНПУ


21 червня на випусковій кафедрі соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності факультету педагогіки і психології ТНПУ відбулося розширене засідання програмних рад освітніх програм магістерського рівня вищої освіти:  011 Освітні, педагогічні науки (Соціальна педагогіка) та 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді), а також третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 231 Соціальна робота на яке були запрошені здобувачі вищої освіти, стейкхолдери та всі зацікавлені особи.

На засіданні були присутні:
- завідувачка кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності проф.Поліщук В.А.; - гаранти освітніх програм - проф. Петришин Л.Й., проф. Олексюк Н.С., доц. Лещук Г.В.;
- стейкхолдери та здобувачі другого та третього освітніх рівнів.

Програмна рада ОП Соціальне адміністрування в громаді
Програмна рада ОП Соціальне адміністрування в громаді

Програмна  рада ОНП  Соціальна робота
Програмна  рада ОНП  Соціальна робота

Програмна рада ОП Соціальна педагогіка
Програмна рада ОП Соціальна педагогіка

Гаранти освітніх програм другого магістерського рівня та освітньо-наукової програми третього освітнього рівня Олексюк Наталя Степанівна та Петришин Людмила Йосипівна ознайомили учасників із основними положеннями освітніх програм двох рівнів, за якими здійснюється підготовка здобувачів викладачами кафедри та звернули увагу на питання якості викладання освітніх компонентів та дотримання академічної культури і доброчесності.


На зібранні з оцінкою новацій в освітніх програмах й пропозиціями щодо їх удосконалення виступили зовнішні та внутрішні стейкголдери:
- Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету;
- Вайнола Рената Хейкеївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова;
- Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
Домбровська Людмила Олександрівна, соціальний педагог Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради;
-  
Світова Алла Іванівна, педагог соціальний Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя;
Горбоніс Тетяна Володимирівна, директор комунального закладу Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб; 
Яріш Оксана Ігорівна, директор Територіального центру соціального обслуговування;
Собчишин Оксана Миколаївна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, аспірантка;
- Заверуха Анастасія Олегівна, магістрантка 2 курсу ОП «Соціальна педагогіка»;
- Феленюк Анастасія Іванівна, магістрантка 2 курсу ОП «Соціальне адміністрування у громаді».

Зустріч відбулась в науково-плідній, дружній атмосфері та була сповнена конструктивних ідей і пропозицій.

Висловлюємо щиру подяку колегам, однодумцям, науковій спільноті та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю. Кафедра соціальної роботи
та менеджменту соціокультурної діяльності


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси