Наукові здобутки  кафедри машинознавства і транспорту  інженерно-педагогічного факультету ТНПУ (ФОТО)

Наукові здобутки

кафедри машинознавства і транспорту

інженерно-педагогічного факультету ТНПУ

     
Науковці кафедри машинознавства і транспорту д.т.н. Валерій Федорейко, к.т.н., д.пед.н. Роман Горбатюк, к.т.н. Іван Іскерський, к.т.н. Микола Рутило, к.т.н. Назар Бурега, к.т.н. Роман Загородній видали монографію «Технології біоресурсної диверсифікації джерел енергії на базі генераторів-утилізаторів». 


Колектив
Науковці кафедри машинознавства і транспорту 


У монографії обґрунтовано напрями надактуальної для України біоресурсної диверсифікації джерел теплової енергії, розглянуто методи і способи зменшення використання вуглеводневого палива в енергоємних технологіях. Подано математичні моделі та методики аналізу технічних систем і засобів для автономних джерел тепло- та електропостачання, наведено перспективні розробки для генерації нової біоенергії.


Видання

Фото монографії

Запропонована монографія є результатом багаторічної діяльності, створеної у 1998 році, науково-дослідної лабораторії «Енергетичний менеджмент» при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. До неї увійшли результати дисертаційних досліджень наукової школи проф.В.Федорейка, патенти, вітчизняні та міжнародні статті у наукових фахових виданнях, монографії, депоновані наукові звіти державних і госпдоговірних тематик, матеріали міжнародних науково-технічних конференцій.


Завідувач кафедри
машинознавства 
і транспорту

 Роман Горбатюк


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси