В ТНПУ ім.В.Гнатюка відбудеться   ІІ міжнародна конференція  «Актуальні проблеми германо-романської філології   та освітній соціокультурний процес»В ТНПУ ім.В.Гнатюка відбудеться 

 ІІ міжнародна  науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми германо-романської філології 

 та освітній соціокультурний процес»


Факультет іноземних мов запрошує взяти участь у роботі ІІ міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології  та освітній соціокультурний процес», яка відбудеться 1112 листопада 2016 року.

МОН України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, факультет іноземних мов,  Хмельницький національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Університет м. Трір (Німеччина), Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), за участі агенції іноземних мов «Руна», перекладацької компанії «Східноєвропейські можливості» (Канада).


Тематика секційних засідань


  1. Актуальні проблеми дослідження фонетики, граматики, лексики, семантики, прагматики і лінгвістики тексту.

  2. Іншомовна підготовка осіб з особливими потребами.

  3. Порівняльне літературознавство: традиції та сучасність. 

  4. Проблеми зіставного мовознавства і перекладу.  

  5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.  

  6. Теоретичні і прикладні аспекти навчання іноземних мов в умовах полікультурної освіти.  


Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, німецька, французька, російська.Плануються публікації:

        фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка». Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Researchbib Journal Index and Archive, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, Polska Bibliografia Naukowa, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, The Journals Impact Factor (JIF), CiteFactor, РИНЦ;


        фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство».


–    збірника матеріалів конференції.


Для участі в конференції необхідно до 25 жовтня 2016 року на електронну адресу конференції inkonftnpu@gmail.com надіслати:

1)                      заявку на участь у конференції (див. зразок);

2)                      статтю до фахового видання (загальним обсягом 12–16 сторінок) і / або тези до збірника матеріалів (3–5 сторінок).Наша адреса: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, факультет іноземних мов (конференція), вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.

Контактні телефони: (0352) 43 58 31 деканат факультету іноземних мов, +380679508709 – Ірина Павлівна.До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси