Географічний факультет ТНПУ ім.В.Гнатюка провів студентську наукову конференцію «Розвиток ландшафтознавства в Україні»Географічний факультет ТНПУ ім.В.Гнатюка 

провів студентську наукову конференцію 

«Розвиток ландшафтознавства в Україні» 

27 жовтня 2016 р. на географічному факультеті була проведена студентська наукова конференція на тему «Розвиток ландшафтознавства в Україні». У роботі  конференції взяли участь викладачі кафедри географії і методики її навчання факультету та студенти Г – 31,Г – 32, Г – 41. Студенти підготували доповіді відповідно до програми конференції.


Конференція була присвячена 60-річчю другої Всесоюзної наради з проблем ландшафтознавства, яка відбулася у Львові в 1956 р. з ініціативи видатного фізико-географа, геоморфолога, ландшафтознавця професора К.І.Геренчука.


На цій нараді розглядалися важливі питання пов’язані з теоретико-методичною базою ландшафтознавства, а також з прикладними ландшафтними дослідженнями. Наукова проблематика цієї наради була пов’язана з розвитком велико- і середньомасштабного картографування ландшафтів. У 1957 році, в Львівському університеті вийшов друком "Географічний збірник", в якому було опубліковано всі основні доповіді в наступних розділах: І. Завдання і методи ландшафтних досліджень. ІІ. Досвід картографування ландшафтів. ІІІ. Ландшафти західних областей УРСР.


Заслуговують уваги опубліковані в збірнику праці П. Цися "Про фізико-географічне районування і ландшафтне картографування західних областей Української РСР" та М. Чижова "Досвід ландшафтного картування території Тернопільської області", в яких вже тоді розглядались питання пов’язані з структурою ландшафтів та фізико-географічним районуванням.


Студенти Г – 32 Мельник Ю. та Головацька О. підготували доповіді про основні етапи розвитку ландшафтознавства в Україні та сучасні ландшафтні центри. В їх доповідях і презентаціях було представлено видатних вчених-ландшафтознавців, їх праці, проаналізовано основні напрямки ландшафтознавчих досліджень.


Студент Г – 32 Погубило В. виступив з доповіддю про розвиток антропогенного ландшафтознавства в Україні. Гуменюк В. (Г - 32) проаналізувала особливості дослідження гірських ландшафтів Українських Карпат К.Геренчуком та Г.Міллером. Вклад П.А.Тутковського у становлення українського ландшафтознавства представлений у доповіді О.Боян (Г - 32). Студентка звернула увагу на чотири типи краєвидів (лесовий, зандровий, кінцево-моренний і моренний), які були виділені у його праці «Природна районізація України». Чупрей І. (Г - 32) виступила з доповіддю «Ландшафтознавчі дослідження Тернопільської області М.Чижовим». У праці М. Чижова проаналізовано виділені типологічні одиниці (урочища й типи місцевостей) для всієї території Тернопільської області. Ним була складена ландшафтна карта типів урочищ та місцевостей на всю територію Тернопільської області, яка мала важливе значення не тільки для вирішення господарських проблем (аналізу угідь в межах урочищ), але й для фізико-географічного районування. Ландшафтознавчі дослідження Тернопільської області К. Геренчуком висвітлені у доповіді студентки Г – 31 Грошко О. За редакцією К.Геренчука було опубліковано серію монографій про природу окремих областей західної України. Перспективні напрямки розвитку ландшафтознавства в Україні прозвучали у доповіді студентки Вовк І. (Г - 31).


Студенти Базан М., Ісевич Н., Карпець А., Сорока В., Карач Т., Кав’як Р. підготували звіт про проходження польової практики з ландшафтознавства на території Бережанського горбогір’я і Центральної України (Канів, Чигирин, урочище Холодний Яр, Умань). Вони розповіли про дослідження ландшафтів широколистяних лісів (Бережанське горбогір’я), зони лісостепу, степу. Проведення таких польових ландшафтознавчих досліджень дає можливість студентам ознайомитись і пізнати не тільки природні, але й антропогенні ландшафти: селитебні, дорожні, сільськогосподарські, сакральні, тафальні, белігеративні, садово-паркові та інші.Доценти кафедри географії
та методики її навчання
 Питуляк М.В., Питуляк М.Р.


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси