Історики ТНПУ ім.В.Гнатюка провели науково-практичний семінар “Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності”Історики ТНПУ ім.В.Гнатюка провели 

науково-практичний семінар 

“Михайло Грушевський – науковець і політик 

у контексті сучасності”У 2016 році відзначаємо 150-ліття з дня народження М. Грушевського, найвидатнішого українського історика й одного із провідних діячів українського національного відродження XX століття. Як автор монументальної “Історії України-Руси” М. Грушевський заклав міцні підвалини для національно-державного відродження нашої країни, створюючи правдивий образ історичного розвитку української нації. Саме історична схема вченого встановила й обґрунтувала самостійність українського історичного процесу. М. Грушевський як довголітній голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка у м. Львів, голова Українського наукового товариства у м. Київ, а згодом академік Всеукраїнської академії наук і голова її історичної секції долучився до великого піднесення української історичної науки та піднесення її як рівнорядного учасника до світового і культурного процесу. Також М. Грушевський очолив визвольну революцію XX століття, став головою Української Центральної Ради і першим Президентом Української Народної Республіки. Він проголосив Четвертий Універсал Української Центральної Ради, котрий історики називають найкращим конституційним актом української державності XX століття. Саме М. Грушевський до сьогодні виступає символом всеукраїнського національного єднання, котре він розумів як згуртованість всіх частин української землі і української нації в єдиному національно-державному і національно-культурному організмі.


Відповіді на згадані суспільно-політичні та наукові виклики спробували дати учасники науково-практичного семінару “Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності”, котрий відбувся 30листопада 2016 року у м. Тернопіль на базі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, де доброю традицією є організовувати міжнародні конференції та круглі столи. Ініціатором проведення заходу виступила кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії на чолі із завідувачем, знаним в Україні й за кордоном науковцем, доктором історичних наук, професором Алексієвцем Миколою Мироновичем.


У роботі науково-практичного семінару взяли участь провідні учені міста, викладачі та магістранти історичного факультету. Ключовим питанням стало обговорення й осмислення наукової та громадсько-політичної діяльності М. Грушевського в Україні та еміграції. Тематика доповідей торкалася концепцій дослідження науковця у царині всесвітньої історії  та історії України, а також вузькоспеціалізованих тем. У своїх доповідях дослідники наголосили на актуальності вивчення особистості вченого, його наукового доробку, громадсько-політичної діяльності та діяльності представників історичної школи.


Робота науково-практичного семінару розпочалася з привітальних виступів декана історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидата історичних наук, доцента Володимира Міська та заступника декана історичного факультету з науково-дослідної роботи і міжнародного співробітництва, доктора історичних наук, професора Лесі Алексієвець.


На пленарному засіданні були заслухані доповіді кандидата історичних наук, доцента кафедри змісту і методики викладання ТОКІПО Юрія Свідерського (“Реалізація концепції М. Грушевського в сучасному шкільному підручнику”), доктора історичних наук, професор, завідувача кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. Гнатюка Миколи Алексієвця (“Всесвітня історія” у творчій спадщині Михайла Грушевського”), кандидата історичних наук, доцента кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. Гнатюка Тетяни Лахманюк (“Наукова та громадсько-політична діяльність М. Грушевського в еміграції  (1919 – 1924 рр.),  кандидата історичних наук, доцента кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. Гнатюка Наталіїї Григорук (“Микола Чубатий – представник історичної школи Михайла Грушевського”), кандидата історичних наук, доцента кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. Гнатюка Лесі Костюк (“Етнополітичний аспект у творчості М. Грушевського”), кандидата історичних наук, доцента кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. Гнатюка Віктора Савенка (“Михайло Грушевський і НТШ”), магістранта історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Юрія Петрика (“Конституційний проект М. Грушевського 1905 р.”),  магістранта історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Сергія Гуменого (“Михайло Грушевський і Тернопільщина”), магістрантки історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Марії Струганець (“Мова і нація у творчій спадщині М. Грушевського”), магістрантки історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Оксани Слободян (“Михайло Грушевський як видатна особистість в історії України”).


У цілому, науково-практичний семінар став важливим кроком у розробці грушевськознавчої тематики, розкрив основні віхи життя, громадсько-політичної та наукової діяльності Михайла Грушевського, дав нагоду всім учасникам ще більше побачити світову велич геніального сина українського народу.

 

 

Доцент кафедри нової і новітньої історії
та методики викладання історії
Леся Костюк

 


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси