Молоді вчені хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка відзначені премією Президента України

Молоді вчені хіміко-біологічного факультету 

ТНПУ ім.В.Гнатюка  

відзначені премією Президента України

 

Цьогоріч старші наукові співробітники науково-дослідної лабораторії (НДЛ) екології та біотехнології, асистенти кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка  к.б.н. Майорова О.Ю. та к.б.н. Мосула М.З. відзначені високою нагодою – премією Президента України для молодих вчених (http://www.president.gov.ua/documents/5092016-20744). 


Цю нагороду молоді дослідники отримали спільно з науковцями Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБіГ) – к.б.н. Конвалюк І.І. та к.б.н. Твардовською М.О. – за представлений у Комітет з Державних премій України цикл наукових праць «Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття».


Приємно зазначити, що свій науковий шлях усі четверо молодих науковців розпочали з у НДЛ екології та біотехнології, навчаючись на хіміко-біологічному факультеті та виконуючи на базі лабораторії магістерські роботи, а відтак, продовжили навчання в аспірантурі (Майорова О.Ю. і Мосула М.З. – в ТНПУ, Конвалюк І.І. і Твардовська М.О. – в ІМБіГ) і захистили кандидатські дисертації.


Заслуговують на увагу цікаві дослідження, які ведуться У НДЛ екології та біотехнології під керівництвом д.б.н., професора Дробик Надії Михайлівни. Ці дослідження спрямовані на розробку біотехнологічних прийомів введення в культуру in vitro рідкісних лікарських та декоративних видів рослин; відновлення порушених та знищених природних популяцій культивованими in vitro рослинами; дослідження особливостей накопичення біологічно активних речовин у культурах клітин і тканин лікарських видів рослин та з’ясування факторів регуляції вторинного метаболізму in vitro; відбір високопродуктивних культур тканин і органів лікарських видів рослин як потенційного джерела екологічно чистої та економічно вигідної сировини для фармацевтичної промисловості; розробка фізіолого-біохімічних та генетичних основ біотехнології рідкісних лікарських видів рослин; дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних особливостей культур клітин і тканин in vitro рідкісних видів рослин флори України; дослідження екологічних та молекулярно-генетичні характеристик популяцій рідкісних видів рослин тощо.


Лабораторія активно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами, а саме: з відділом генетики клітинних популяцій ІМБіГ; відділом генетичної інженерії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, ботанічним садом імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, фармацевтичним факультетом Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського та ін.


Саме така плідна співпраця НДЛ лабораторії екології та біотехнології з відділом генетики клітинних популяцій ІМБіГ НАН України, який очолює член-кореспондент НАН України, д.б.н., професор Кунах Віктор Анатолійович, увінчалася успіхом – отриманням премії Президента України для молодих вчених.


Авторами циклу наукових праць використано підходи, які співвідносяться із світовими. Аналогічні роботи для інших видів рослин проводяться у багатьох країнах світу, але, на жаль, все ще залишаються унікальними на теренах України. Молодими науковцями у результаті спільних досліджень розроблено комплексний підхід до збереження та відновлення рідкісних видів роду Тирлич на основі оцінки їх еколого-фізіологічних, молекулярно-генетичних характеристик та застосування біотехнологічних методів. Як результат, дослідження молодого наукового колективу були відзначені як сучасні, актуальні та такі, що заслуговують на всіляку підтримку та увагу з боку наукової спільноти, природоохоронних установ та фармацевтичної промисловості.


Щиро вітаємо наших молодих колег з заслуженою відзнакою! Наснаги вам, молоді науковці, творчих успіхів, нових цікавих відкриттів та їх успішної реалізації на практиці!

 

Завідувач кафедри ботаніки і зоології,
 д.с.-г.н., професор 
Світлана Василівна Пида
До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси