Установчі загальні збори Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій у ТНПУ (ФОТО)

Установчі загальні збори 

Наукової академії україністики, 

зарубіжної філології та соціальних комунікацій

 у ТНПУ


У вівторок, 5 грудня 2023 року, відбулися Установчі загальні збори Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій.


Академія функціонує на факультеті філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Метою Академії є здійснення наукової діяльності, спрямованої на реалізацію комплексних досліджень лінгвістичного, фольклористичного, літературознавчого та соціально-комунікативного дискурсів у контексті української та світової гуманітаристики.


Доценти О. Я. Мединська та О. В. Кушнір ознайомлюють учасників Установчих загальних зборів із Положенням про Академію

Доценти О. Я. Мединська та О. В. Кушнір ознайомлюють учасників Установчих загальних зборів із Положенням про Академію


Установчі загальні збори Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій

Установчі загальні збори Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій


Збори проведено відповідно до питань порядку денного.


Зі змістом «Положення про Наукову академію україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій» здобувачів вищої освіти різних рівнів та молодих вчених ознайомили його автори – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва О. Я. Мединська та кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент О.В. Кушнір. Доповідачі окреслили напрями діяльності, завдання, функції, структуру Академії, порядок організації та принципи її діяльності, компетенції керівництва та членів.


Обговорення питань порядку денного

Обговорення питань порядку денного


На Установчих загальних зборах обрано керівні органи Академії. Загальні збори є вищим органом управління. Рада Академії є обраним колегіальним органом, на який покладені координаційні та виконавчі функції. Шляхом відкритого голосування одностайно обрано керівником кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики О.Я.Мединську, заступником керівника – кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри журналістики О.В.Кушнір, секретарем – студентку 2 курсу Катерину Гуменну. До складу Ради Академії увійшли студенти, магістранти, аспіранти та молоді вчені, зацікавлені у проведенні наукових досліджень із проблем лінгвістики, фольклористики, полоністики, літературо- та журналістикознавства.


Рада Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій

Рада Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій


На зборах затверджено кількісний та персональний склад членів Академії (на підставі особистої письмової заяви на ім’я керівника), обговорено шляхи формування креативного наукового середовища для реалізації прогресивних ідей, продуктивних міжгалузевих методик, проведення освітньо-наукових заходів щодо популяризації лінгвістичних, фольклористичних, літературознавчих, соціально-комунікативних наукових студій.


Члени Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікацій

Члени Наукової академії україністики, зарубіжної філології та соціальних комунікаційМединська О. Я.,

доцент кафедри журналістики,

Кушнір О. В.,

доцент кафедри журналістикиДо списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси