Студенти ТНПУ вивчають давню музичну культуру (ФОТО)

Студенти ТНПУ вивчають 


давню музичну культуру


Протягом першого семестру 2023–2024 навчального року студенти 1-го курсу спеціальностей 025 «Музичне мистецтво» та 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» опановували історію світової музичної культури від витоків до XVII століття включно, а здобувачі вищої освіти 3-го курсу – старовинну українську музичну спадщину (від зародження до початку ХІХ століття).

Студентам було запропоновано низку тематичних блоків, які стосуються естетики і теорії музики, осередків і персоналій, нотних систем, жанрів і стилів музичної культури Античності, Середньовіччя, Ренесансу і Бароко, а також аудіозаписи та відеозаписи шедеврів артефактів давніх епох у виконанні кращих українських і зарубіжних солістів та художніх колективів. В якості джерельної бази й навчальної літератури рекомендовано інтернет-ресурси провідних мистецьких організацій і новітні видання з історії світової та української музичної культури, розміщені в електронній бібліотеці ТНПУ та у віртуальному освітньому середовищі Moodle.

Середньовічне нотолінійне письмо

Середньовічне нотолінійне письмо

Підручник з історії світової музики

Підручник з історії світової музики

 Посібник з історії західної музики

 Посібник з історії західної музики

Підручник з історії української музики

Підручник з історії української музики

Лектором курсу виступив кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Богдан Жулковський – випускник теоретико-композиторського факультету Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка, аспірантури по кафедрі старовинної музики Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського, здобувач освітнього ступеня «магістр» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Управління навчальним закладом»). Доцент Богдан Жулковський

Доцент Богдан Жулковський


Кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник декана з наукової роботи

факультету мистецтв Ярослава ТопорівськаДо списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси