«Психологія бізнесу і управління» у ТНПУ: перший іспит на інтернаціоналізацію магістерської освітньої програми успішно складено (ФОТО)

«Психологія бізнесу і управління» у ТНПУ: 

перший іспит на інтернаціоналізацію 

магістерської освітньої програми 

успішно складеноІнтернаціоналізація діяльності закладу вищої освіти – один з основних векторів і водночас індикаторів його дієвої конкурентоспроможності як у національному, так і у глобальному освітньому та науковому середовищі. Вона переконливо засвідчує, що навчання, викладання і наукові дослідження в університеті, на факультеті, при кафедрі, в рамках конкретної освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми пов’язані з актуальністю відповідних фахових компетенцій на світовому ринку праці.

З усім тим, інтернаціоналізація – це також і чималі виклики на різних рівнях цілісного функціонування системи вищої освіти, причому, в першу чергу, виклики для гарантів освітніх програм і науково-педагогічних працівників, котрі повинні забезпечити викладання різноспрямованих освітніх компонент на належному рівні англійською або іншою мовою міжнародного спілкування.


Отож, коли півтора року тому перші іноземні абітурієнти й абітурієнтки – громадяни і громадянки Китаю, виявили бажання та вступили на ОП «Психологія бізнесу і управління» за ОКР «Магістр» (факультет педагогіки і психології, гарантка – зав.кафедри психології, проф. Марина Орап), ця подія спочатку стала своєрідним професійним випробуванням для групи забезпечення розвитку освітньої програми і для відповідного викладацького складу. Так, саме випробуванням, адже навіть досвідчені фахівці й фахівчині разом зі своїми іноземними студентами та студентками переживали взаємну міжкультурну адаптацію (між «Східним» і «Західним» ментальними векторами світу), перекладали англійською мовою численні науково-методичні напрацювання, враховували відмінності часових поясів при складанні й реалізації розкладу занять, а ще – екстрені вимкнення електроенергії та інші непередбачувані моменти, які супроводжують освітній процес в умовах воєнного стану.


Початок захистів кваліфікаційних (магістерських) робіт іноземними здобувачами вищої освіти

Початок захистів кваліфікаційних (магістерських) робіт іноземними здобувачами вищої освіти


Екзаменаційна комісія на факультеті педагогіки і психології ТНПУ розпочинає свою роботу в онлайн-режимі

Екзаменаційна комісія на факультеті педагогіки і психології ТНПУ розпочинає свою роботу в онлайн-режимі


Членкині екзаменаційної комісії - проф. Марина Орап, проф. Наталія Савелюк, доц. Валентина Вовк

Членкині екзаменаційної комісії - проф. Марина Орап, проф. Наталія Савелюк, доц. Валентина Вовк


І ось настав такий довгоочікуваний, хвилюючий, радісний момент, коли екзаменаційна комісія факультету педагогіки і психології у своєму повному складі (голова – докт.психол. наук, проф.Наталія Савелюк, членкиня – канд.пед.наук, доц.Надія Горішна, екзаменаторка – докт.психол.наук, проф.Марина Орап, секретарка – канд.психол.наук, доц.Валентина Вовк) в онлайн-режимі роботи оголосила китайським здобувачам вищої освіти про те, що вони успішно склали усі заліки та іспити, пройшли різні види практик у рамках освітньої програми «Психологія бізнесу і управління» і, відповідно, допущені до атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт.


У цьому місяці першими компетентними іноземними випускниками освітньої програми стали троє громадян Китаю – студенти групи мПБУін-25: Вей Цзє, Лю Цзє та Ян Люйсі. Упродовж першого дня роботи екзаменаційної комісії китайські здобувачі вищої освіти надали змістовні відповіді як на основні, так і на додаткові питання атестаційного іспиту, що комплексно перевіряли здобуті упродовж періоду навчання в магістратурі знання та практичні уміння з таких освітніх компонент, як: «Психологія бізнесу і управління», «Психодіагностика у сфері бізнесу і управління», «Теорія і практика консультування в бізнесі і управлінні», «Психологія маркетингу і реклами», «Психологія HR-діяльності та рекрутингу» й ін. 


За тиждень іще один день роботи екзаменаційної комісії подарував усім співучасникам завершального дійства справді цікаві та науково обґрунтовані захисти кваліфікаційних (магістерських) робіт, впевнене керівництво якими упродовж трьох семестрів навчального процесу здійснювала проф. Марина Орап. Теми робіт відображають національні та світові запити у відповідній сфері наукового пошуку, важливі аспекти комплексної кафедральної теми «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможних фахівців до здійснення психологічного супроводу бізнес діяльності» (номер державної реєстрації – 0122U001874), а також окремі психологічні та економічні особливості соціокультурного середовища Китаю.

Це такі теми, як:
 - «Психологічні особливості споживання студентів коледжів та їх урахування в маркетингу» (магістрант Вей Цзє),
 - «Вплив на споживачів «живої» доставки на основі моделі SOR» (магістрантка Лю Цзє),
 - «Психологія спілкування – дослідження локалізації китайських студентів у міжособистісному спілкуванні» (магістрантка Ян Люйсі).

Всі захисти супроводжувалися майстерно виконаними презентаціями та змістовними обговореннями результатів досліджень.
  
Міжкультурні обговорення результатів наукових досліджень китайських магістрантів і магістранток

Міжкультурні обговорення результатів наукових досліджень китайських магістрантів і магістранток

Особливо емоційно атмосферним було завершення роботи екзаменаційної комісії: виражалися вербальні й невербальні знаки взаємної вдячності за конструктивну освітню співпрацю упродовж півтора року, а також висловлювалися та деталізувалися ймовірні вектори перспектив продовження зазначеної співпраці як поглиблення активно розпочатої інтернаціоналізації освітньої програми.
   
Невербальна універсальність успішного завершення підсумкової атестації - вже магістри та магістрантки

Невербальна універсальність успішного завершення підсумкової атестації - вже магістри та магістрантки

І такі перспективи неодмінно будуть реалізовані, адже ми віримо в нашу Українську Перемогу і, перебуваючи в надійному тилу мужніх Героїв-Захисників, робимо все можливе і залежне від нас задля її наближення. Зокрема, й через дієву популяризацію здобутків української освіти та науки на світовому ринку відповідних послуг.Зав. кафедри психології,
гарантка
ОП «Психологія бізнесу і управління»,
проф. Марина Орап

голова екзаменаційної комісії,
проф. Наталія Савелюк


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси