Запрошуємо до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми історичної науки та освіти у дослідженнях молодих учених»
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми історичної науки та освіти у дослідженнях молодих учених»

Запрошуємо до участі студентську молодь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми історичної науки та освіти у дослідженнях молодих учених».

Оргкомітет конференції не встановлює хронологічних обмежень для досліджень, тому можна подавати доповіді, що охоплюють періоди від стародавніх часів до сучасності.

Напрямки роботи конференції:
  • Історія України
  • Археологія
  • Всесвітня історія
  • Історія релігії
  • Теорія та методика навчання історії

Форма участі: очна та дистанційна (на платформі zoom). Покликання буде надіслано учасникам у переддень конференції.

Участь у конференції безкоштовна. Учасники конференції отримають сертифікати.

Передбачено видання тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, який буде оприлюднено в електронному вигляді на репозитарії університету та надіслано учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці.

Мова конференції – українська.

Для участі у конференції необхідно:
1. До 12 квітня 2024 р. (включно) подати заявку в оргкомітет, заповнивши реєстраційну форму: https://forms.gle/3nhMhSCs3vq8Ycmu9

2. Тези доповіді (назва файлу – «Тези_Прізвище») (додаток 1). просимо надсилати на електронну адресу: feirol@i.ua до 17 квітня 2024 року.

Загальні вимоги до оформлення:
1. Тези оформлюються на листі формату А4 (210х297 мм) (збереження файлу у форматі *.doc або *.docx).
3. Поля: всі сторони 2 см.
4. Абзац: 1 см.
5. Міжрядковий інтервал: одинарний.
6. Розмір шрифту: кегль: 12 «Times New Roman».
7. Розстановка переносу: не використовується.
8. Нумерація сторінок: не використовується.
9. Рисунки та таблиці: слід подавати одразу після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки (орієнтація заголовків таблиці – справа). Розмір шрифту табличного тексту: кегль: 10-12 «Times New Roman». Альбомний варіант рисунків і таблиць не використовується.
11. Література: у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку або в порядку посилання.
12. Обсяг тез доповіді: від 3 до 6 сторінок.

Структура тез:
1. Назва тез великими літерами (шрифт жирний).
2. Прізвище та ім'я автора (або авторів) (шрифт жирний); прізвище та ім'я наукового керівника, вчений ступінь, вчене звання, посада; номер телефону та електронну адресу автора для листування), назва установи (місце навчання і роботи), (шрифт нормальний).
3. Основний текст.
4. Висновки.
5. Література.

Контакти організаційного комітету:
Федорів Ірина Олегівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої
історії та релігієзнавства ТНПУ імені В. Гнатюка, feirol@i.ua, тел.:
+380989206009

Будемо вдячні за розповсюдження інформації серед колег і всіх зацікавлених.
Маємо надію на плідну співпрацю!

Оргкомітет конференції


До списку

Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси