Інформація

Посилання

Базові нормативні документи ТНПУ

  Статут

  Колективний договір

 Стратегічний план розвитку на 2016-2025 рр.

«Положення про порядок проведення виборів ректора»

Акредитація та ліцензування

  Акредитація

  Ліцензії та сертифікати

Положення про колегіальні органи та їх персональний  склад

  «Положення про вчену раду»

Наказ про кадровий склад вченої ради університету

  Положення про наглядову раду»

  Склад наглядової ради

  Наказ про затвердження структури університету

  Положення про профспілкову організацію студентів

  Положення про первинну профспілкову організацію працівників

  Склад конференції трудового колективу

Положення про структурні підрозділи ТНПУ

  «Положення про навчально-методичний відділ»

  «Положення про центр моніторингу забезпечення якості освіти»

  «Положення про центр дистанційної освіти та новітніх освітніх технологій»

  «Положення про відділ у справах молоді»

  «Положення про кафедру»

Документи, що стосуються організації освітнього процесу в ТНПУ

  Плани засідань вченої ради та роботи ректорату на І семестр 2016/2017 н.р.

«Положення про організацію освітнього процесу»

«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів в умовах ЄКТС»

  «Положення про організацію та проведення практик студентів»

  «Положення про дистанційне навчання»

  «Положення про організацію самостійної роботи студентів»

  «Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів»

  «Положення про електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни»

  «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії»

  «Положення про курсові роботи»

  «Положення про атестацію педагогічних працівників»

 Пам'ятка студенту

Постанови вченої ради

 Постанова вченої ради «Про результати навчального процесу в університеті у 2014-2015 н.р., проблеми в організації освітньої діяльності та напрями їх вирішення» від 31 серпня 2015 р. 

 Постанова вченої ради «Про результати і перспективи міжнародного співробітництва університету та реалізацію Темпус-проектів» від 22 вересня 2015 р.

 Постанова вченої ради «Про стан запровадження, проблеми та перспективи дистанційного навчання в університеті» від 27 жовтня 2015 р.

 Постанова вченої ради  «Про організацію навчального процесу та оцінювання успішності студентів на факультеті іноземних мов» від 1 грудня 2015 р.

 Постанова вченої ради «Про участь колективу університету у благодійних програмах підтримки воїнів АТО, переселенців з Криму та східних областей України»  від 22 грудня 2015 р.

 Постанова вченої ради «Про підсумки навчальної діяльності університету в І семестрі 2015/2016 н.р. та перспективи її удосконалення» від 26 січня 2016 р. 

 Постанова вченої ради «Про результати наукової діяльності  університету в 2015р. та перспективи  її удосконалення» від 23 лютого 2016 р.

 Постанова вченої ради «Про організацію навчального процесу та оцінювання успішності студентів на факультеті мистецтв» від 22 березня 2016 р.


Наукова робота

Положення про організацію наукової та науково-педагогічної діяльності

Положення про науковий відділ

Положення про науково-технічну раду

 Положення про порядок проходження документів, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук  
 Положення про Раду молодих учених і спеціалістів

Положення про Наукове товариство студентів, магістрантів та аспірантів

Положення про відділ докторантури та аспірантури

 Положення про організацію наукової та науково-педагогічної діяльності

 Положення про врахування науково-дослідної роботи студента у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

 Положення про порядок проведення кандидатських іспитів

 Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі

 Положення про заохочувальні відзнаки

 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

 Положення про порядок організації прийому іноземних гостей 

 Основи кадрової політики університету

 Етичний кодекс ученого України

Заміщення вакантних посад

 Порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 

Порядок обрання на посаду та звільнення з посади декана факультету (директора інституту) 

Порядок обрання на посаду та звільнення з посади директора бібліотеки, наукового працівника бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури

 Конкурс на заміщення посад 

Правила прийому

  Правила прийому

  Ліцензії та сертифікати

Склад керівних органів університету

  Керівництво університету

  Графік прийому

Кошторис та зміни до нього

 Кошторис

Вартість освітніх послуг

  Наказ про відшкодування витрат за навчання

   Вартість навчання

Звіти про надходження та використання коштів

  Звiт ректора за 2014 рік

 Податкова декларація про майновий стан і доходи ректора за 2014 рік 

 Звіт ректора за 2015 рік

 Податкова декларація про майновий стан і доходи ректора за 2015 рік

 Зведений звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV-х рівнів акр.)

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік (Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних науково-технічних програм)

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2015 рік (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV-х рівнів акр.)

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2015 р. (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV-х рівнів акр.) 

 Баланс 

 Зведений звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І-ІІ квартал 2016 р.

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2016 рік (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV-х рівнів акр.)

 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2016 р. (Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних науково-технічних програм)

 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2016 р. (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV-х рівнів акр.)

Штатний розпис

 Зведений штатний розпис на 2016 рік

 Штатний розпис на 2016 рік

Студентський профспілковий комітет

 Фінансовий звіт про виконання кошторису профспілкового бюджету за 2015 рік.

Зведений баланс за 1 січня 2016 р.

Інформація щодо проведення тендерних процедур

  Державні закупівлі на 2015 рік 

  Оголошення

  Акцепт

  Результати

 Державні закупівлі на 2016 рік

 Оголошення

 Акцепт

 Звіт про проведення переговорної процедури закупівлі

 Форма інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі

 Зміни до догову

 Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік


Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси