Голова профкому студентів

 

Обач Ярослав Степанович


Обач Ярослав СтепановичНародився  2 квітня 1992 р.в селі Плебанівка Теребовлянського р-н. Тернопільської обл.. У  2007 році Закінчив 9 класів Плебанівську ЗОШ І-ІІ ступенів, продовжив навчання в Теребовлянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. Вступив у 2009 р. на історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. В 2014 році закінчив історичний факультет за спеціальністю історія. З вересня 2014 році працює на посаді вчителя  історії в Сущинській ЗОШ І-ІІ ступенів.
З жовтня 2012 р. член профкому студентів. З 2016 року заступник голови первинної профспілкової організації студентів ТНПУ ім. В.Гнатюка. На профспілковій конференції студентів 20.03.2018 р. обраний головою первинної профспілкової організації студентів.

 

Посадові обов'язки голови профкому студентів

1. Без довіреності представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями.

2. Скликає та проводить засідання профспілкового комітету, президії, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань.

3.Вносить пропозиції профкому про розподіл обов'язків між заступниками голови профкому, затверджує їх посадові обов'язки та інших найманих працівників профкому.

4.Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профкому, профактиву з питань діяльності первинної профспілкової організації.

5.Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування.

6.За дорученням профспілкового комітету підписує колективну угоду.

7.За дорученням профспілкового комітету розпоряджається коштами первинної профспілкової організації в межах асигнувань, передбачених її бюджетом. Щорічно звітує на засіданні профкому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом.

8. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки.

9.Подає до вищого органу профспілки звіти за встановленими формами.

10. Організовує ведення діловодства первинної профорганізації, забезпечує формування і зберігання архіву.

11. Виконує інші функції за дорученням профкому та президії.

У випадку відсутності голови його обов'язки виконує перший заступник, а при відсутності обох, функції керівника виконує другий заступник. При відсутності одночасно голови і заступників їх функції виконує уповноважений профкомом представник цього органу.

Положення про профспілкову організацію студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси