НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА


Павх Ігор Іванович  

Начальник НДЧ 

Павх Ігор Іванович 

к.т.н., доцент кафедри машинознавства та комп'ютерної інженерії


У 2017 р. учені університету виконують 6 науково-дослідних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету через МОН України. Загальний обсяг виконуваних робіт за рік склав 1 039,200 тис.грн. 

  1. KC - Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора (ГО - Наукові засади видобутку та переробки органічних палив комплексними енергетичними підприємствами, ДВНЗ «Національний гірничий університет»). № держреєстрації: 0115U000192. Фундаментальна робота. Керівник - Федорейко Валерій Степанович, проф., д-р техн. наук.
  2. Реалізація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі демократії. № держреєстрації: 0115U000193. Фундаментальна робота. Керівник - Кравець Володимир Петрович, проф., д-р пед. наук.
  3. Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри). № держреєстрації: 0116U002575. Фундаментальна робота. Керівник - Струганець Любов Василівна, проф., д-р філол. наук.
  4. Регуляція зовнішніми факторами продукування біологічно активних речовин водними організмами в аквакультурі. № держреєстрації: 0116U002574. Фундаментальна робота.  Керівник - Грубінко Василь Васильович, проф., д-р біолог. наук.
  5. Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах. № держреєстрації: 0115U000191. Фундаментальна робота. Керівник - Дробик Надія Михайлівна, проф., д-р біолог. наук.
  6. Розробка оціночних критеріїв стійкості водних екосистем за комбінованого впливу новітніх пошкоджуючих чинників. № держреєстрації: 0116U002573. Прикладна робота. Керівник - Столяр Оксана Борисівна, проф., д-р біолог. наук.


Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural