Спеціалізована вчена рада Д 58.053.01


13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.09 – теорія навчання


Голова – д.пед.н, проф., член-кореспондент НАПН України Григорій Васильович Терещук

Заступник голови – д.пед,н., проф. Алла Василівна Степанюк

Учений секретар – д.пед.н., проф. Олександра Іванівна Янкович 

Автореферат дисертації Вигранки Т. В. «Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти»

Дисертація Вигранки Т. В. «Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Коваленко О. А.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Малихіна О. В.


Дисертація Попова Р. А. «Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу» 

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Чайки В. М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Доброскок І. І.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Коваленко О. А.


Автореферат дисертації Шугай Я. М.  «Розвиток початкової освіти у вітчизняній  педагогічній теорії і практиці (1932–1958 рр.)»

Дисертація Шугай Я. М.  «Розвиток початкової освіти у вітчизняній  педагогічній теорії і практиці (1932–1958 рр.)»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Кодлюк Я. П.

Відгук офіційного опонента к. пед. н., доц. Чижик Т. Г.


Автореферат дисертації Остапенко Л. В.  «Правове виховання учнівської молоді в умовах родинно-шкільного простору (кінець XX – початок XXІ століття)»

Дисертація Остапенко Л. В. «Правове виховання учнівської молоді в умовах родинно-шкільного простору (кінець XX – початок XXІ століття)»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Кузьменко Ю. В.

Відгук офіційного опонента к. пед. н., доц. Кухти М. І.


Автореферат дисертації Золотовської В. С. «Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)»

Дисертація Золотовської В. С. «Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Трибулькевич К. Г.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Герганова Л. Д.


Дисертація Жукової О. А. «Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Осадченко І. І.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Доброскок І. І.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Васьківської Г. О.


Автореферат дисертації Кульчицького В. Й. «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)»

Дисертація Кульчицького В. Й. «Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.)»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Коляди Н. М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Харченка С. Я.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Бінницької К. М.


Автореферат дисертації Шмир М. Ф. «Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови»

Дисертація Шмир М. Ф. «Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Чайки В. М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Коваленко О. А.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Доброскок І. І.


Автореферат дисертації Чекрій І. І. «Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення»

Дисертація Чекрій І. І. «Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення»

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Білавич Г. В.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Бінницької К. М.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси