Спеціалізована вчена рада Д 58.053.01


13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.09 – теорія навчання


Голова – д.пед.н, проф., член-кореспондент НАПН України Григорій Васильович Терещук

Заступник голови – д.пед,н., проф. Алла Василівна Степанюк

Учений секретар – д.пед.н., проф. Олександра Іванівна Янкович 
Автореферат Мусійовської О. Ф. «Дидактичні умови використання технологій комбінованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей»

Дисертація Мусійовської О. Ф. «Дидактичні умови використання технологій комбінованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Коваленко О. А.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Захарової Г. Б.


Автореферат Лавриненко О. В. «Організація самоосвітньої діяльності учнів вечірньої школи»

Дисертація Лавриненко О. В. «Організація самоосвітньої діяльності учнів вечірньої школи»

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Малихіна О. В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Сафонової І. Я.

Дисертація Шелестової Л. В. «Дидактичні засади формування картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку»
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Кузьменка В. В.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Доброскок І. І.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Коваленко О. А.

Дисертація Очеретного. О. «Розвиток алгоритмічних умінь старшокласників засобами комп’ютерної графіки в умовах профільного навчання»
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Малафіїка І. В.
Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Петровського С. С. 

 


Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural