Спеціалізована вчена рада К 58.053.05

13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови)

13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)


Голова – д.пед.н., проф. Ірина Павлівна Задорожна

Заступник голови – д.філ.н., проф. Тетяна Пилипівна Вільчинська

Учений секретар – к.філол.н., доц. Олена Петрівна Штонь


Автореферат дисертації Балик Т. М. «Формування комунікативних умінь учнів основної школи в процесі роботи над переказами з уведенням додаткових мікротем»

Дисертація Балик Т. М. «Формування комунікативних умінь учнів основної школи в процесі роботи над переказами з уведенням додаткових мікротем»

Відгук д.пед.н., проф. Горошкіна О.М.

Відгук  к.пед.н., доц.  Златів Л. М.


 

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural