Спеціалізована вчена рада К 58.053.05

13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови)

13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)


Голова – д.пед.н., проф. Ірина Павлівна Задорожна

Заступник голови – д.філ.н., проф. Тетяна Пилипівна Вільчинська

Учений секретар – к.філол.н., доц. Олена Петрівна Штонь





 

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси